Hvem kan søker:
- Eier av landbrukseiendommer med aktiv drift
- Eier av landbrukseiendommer som ikke selv driver bruket, men som leier dette ut til aktiv produksjon

Les mer om ordningen her:
​Tiltaksstrategier for Kulturlandskap og miljø for Lebesby og Gamvik 2020 - 2022
 

Spørsmål om ordningen kan rettes til Lebesby kommune v/Odd Birkeland.
Telefon 97 99 09 12 eller på epost odd.birkeland@lebesby.kommune.no

Søknad sendes innen søknadsfrist 1. juni til:
Lebesby kommune
Postboks 38
9790 Kjøllefjord
Epost: postmottak@lebesby.kommune.no 

Søknader kan også sendes inn via vår portal for eDialog: https://www.lebesby.kommune.no/edialog-sikker-innsending-av-brev-og-dokument-til-kommunen.6090698-459975.html