Rådmann Harald Larssen
Rådmann Harald Larssen

Rådmann

Rådmann Harald Larssen er øverste administrative leder i kommunen og skal stå for ledelse av kommunens totale virksomhet slik at kommunen kan fylle de oppgaver som følger av lovverk, forskrifter og politiske vedtak.

Fullstendig stillingsbeskrivelse:

Stillingsbeskrivelse

Rådmannens stab