Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Utvalg for Plan- teknisk og miljø
08.05.2018 kl. 12:00 - 14:00
Møterom 308, Rådhuset

Møtedokument
MØTEINNKALLING SAKSLISTE - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 08.05.2018
SAKSPAPIRER - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 08.05.2018
MØTEPROTOKOLL - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 08.05.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
23/2018 GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ 8.5.18 Vis
24/2018 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN - TEKNISK OG MILJØ 8.5.18 Vis
25/2018 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT MØTE I PLAN- TEKNISK OG MILJØ 17.4.18. Vis (1) Vis
26/2018 SØKNAD OM SAMTYKKE TIL TILTAK - AKVAKULTURLOKALITET "HOVDENAKKEN" I EIDSFJORDEN Vis (5) Vis
27/2018 33/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNENS AREALPLAN FOR OPPFØRING AV NAUST I KROKVIKA Vis (5) Vis
28/2018 31/1/11 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR ENDRET MØNERETNING PÅ FRITIDSHYTTE Vis (4) Vis
29/2018 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUKSENDRING AV NÆRINGSDEL TIL LELIGHET Vis (2) Vis
30/2018 35/50 - OPPFØRING AV FYLLING FOR OPPSTILLINGSPLASS Vis (5) Vis
31/2018 35/31 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT VEI FOR OPPFØRING AV VERANDA Vis (3) Vis
32/2018 36/1/100 - DISPENSASJON FOR BRUKSENDRING AV BOLIGTOMT TIL GARASJETOMT Vis (5) Vis
33/2018 MØTEPLAN 2.HALVÅR 2018 FOR PTM - PLAN- TEKNISK OG MILJØ Vis Vis (1)