P 1090380

Ansatte:

Odd Birkeland, landbrukskonsulent, tlf 97 99 09 12

 

"Statens landbruksforvaltning (SLF)
Statens landbruksforvaltning (SLF) skal ivareta direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD). SLF er fagmyndigheten som sikrer en enhetlig forvaltning av virkemidler i hele landet og gjennom hele verdikjeden. Brukerrettet og effektiv forvaltning av tilskuddsordninger og juridiske virkemidler samt kontroll/dokumentasjon står sentralt. Vi skal også stille sammen kunnskaper om landbruk og tilknyttede samfunnsområder og bidra til et helhetlig vurderingsgrunnlag for landbruks- og matpolitikken. Som ledd i dette skal direktoratsoppgavene på skogbruksområdet videreutvikles."

For mer informasjon besøk Statens landbruksforvaltning (SLF)