Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Kommunestyret
30.10.2018 kl. 17:00 - 20:00
Kommunestyresalen, Rådhuset

Møtedokument
MØTEINNKALLING/SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 30.10.2018
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 30.10.2018
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 30.10.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
5/2018 REFERATSAK - ORIENTERING FRA SALMAR I FORBINDELSE MED SAK OM UTVIDELSE AV MTB VED LOKALITET 34697 ØYRA Vis (3) Vis Vis (3)
44/2018 GODKJENNING AV INNKALLING TIL KOMMUNESTYREMØTE 30.10.18 Vis
45/2018 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL KOMMUNESTYREMØTE 30.10.18 Vis
46/2018 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE 7.6.18. Vis (1) Vis
47/2018 VEDTAK AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Vis (14) Vis Vis (5)
48/2018 FINANSRAPPORT NR 2 - 2018 Vis (1) Vis Vis (3)
49/2018 TERTIALRAPPORT NR 2-2018 OG OPPFLGING AV KOMMUNESTYREVEDTAK Vis (1) Vis Vis (1)
50/2018 BUDSJETTREGULERING Vis (7) Vis Vis (3)
51/2018 SAMISK STEDSNAVN I DYFJORD M.M. Vis (2) Vis Vis (3)
52/2018 KOMMUNESTYRETS MEDLEMSTALL Vis Vis (1)