Lebesby kommunes samfunnsdel Lebesby mot 2035 ble vedtatt av kommunestyret i oktober 2018.

Kort versjon:

Lebesby mot 2035

Lang versjon, med statistikk og beskrivelse av utviklingstrekk:

Samfunnsdel 2018-2035 - bakgrunnsdokument