Kjøllefjord kino

Utleie skjer via Servicekontoret for kontrakt og fakturaopplysning:
E-post: servicekontoret@lebesby.kommune.no 
Tlfnr.:  97 99 09 00

Dersom man skal ønsker en avtale, ta kontakt med kulturleder:
E-post: maria.lokvoll@lebesby.kommune.no
Tlfnr.: 979 90 985

Kjøllefjord svømmehall

Det er mulig å leie svømmehallen. Leieperiode kan settes til maks ut juli måned.

Utleie skjer via Servicekontoret for kontrakt og fakturaopplysning:
E-post: servicekontoret@lebesby.kommune.no
Tlfnr.:  97 99 09 00

Leiepris er for tiden kr. 453.- pr time. Vi vil også gi rabatt ved leie over 10 ganger.
Leieavtale kan kun knyttes opp mot en kontaktperson, som står som leietaker. Denne påtar seg også vaktansvaret ved privat leie (det kan være oppført flere ansvarlige).

Kjøllefjord idrettshall

For avtale om leie eller kodebrikke til treningsrom, ta kontakt med idrettshallen.

E-post: idrettshallen@lebesby.kommune.no
Tlfnr.: 979 90 921

Ungdommens hus

Det er mulighet å leie Ungdommens hus til private arrangment iht. retningslinjer. 

Ta kontakt med:
Servicekontoret
E-post:
servicekontoret@lebesby.kommune.no 
Tlfnr.: 979 90 900

Kjøllefjord samfunnshus

Nå er skolen under ombygging og derfor blir samfunnshuset disponert som midlertidige skolelokaler. 
Det er derfor ikke mulig å leie samfunnshuset i perioden høst 2021 - vår 2023.

Etter 2023 skjer utleie via Servicekontoret for kontrakt og fakturaopplysning:
E-post: servicekontoret@lebesby.kommune.no 
Tlfnr.:  97 99 09 00