Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Kommunestyret
10.12.2018 kl. 17:00 - 19:00
Kommunestyresalen, Rådhuset

Møtedokument
MØTEINNKALLING / SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 10.12.2018
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 10.12.2018
DOKUMENTER SOM SKAL REFERERES I UTVALG - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 10.12.2018
TILLEGGSSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 10.12.2018
TILLEGGSSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 10.12.2018
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 10.12.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
6/2018 HAVNEKRAV POST 30 MOLO OG MUDRING I VEIDNESKLUBBEN Vis (1) Vis Vis (2)
7/2018 HAVNEKRAV POST 30: UTDYPING I KJØLLEFJORD HAVN, FORLENGELSE AV MOLO Q OG MOLO PÅ NORDSIDEN Vis (1) Vis Vis (2)
8/2018 HAVNEKRAV POST 30 LEBESBY HAVN Vis (1) Vis Vis (2)
53/2018 GODKJENNING AV INNKALLING TIL KOMMUNESTYREMØTE 10.12.18 Vis
54/2018 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL KOMMUNESTYREMØTE 10.12.18 Vis
55/2018 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE 30.10.18. Vis (1) Vis
56/2018 BUDSJETT 2019 Vis (2) Vis Vis (2)
57/2018 KOMMUNALE AVGIFTER 2019 Vis (2) Vis Vis (1)
58/2018 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2019 Vis (1) Vis Vis (1)
59/2018 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2019-2029 Vis (1) Vis Vis (3)
60/2018 KOMMUNALE SAMARBEIDSORGAN Vis Vis (3)
61/2018 REGLEMENT FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Vis (3) Vis Vis (2)
62/2018 SUPPLERINGSVALG - VALG AV VARAMEDLEMMER TIL ELDRERÅDET Vis (3) Vis Vis (2)
63/2018 SOSIALPOLITISK OPPROP Vis (1) Vis