All næring setter sine spor, enten det er ved utbygginger i naturen, lukt fra gjødsling eller videreforedling av fiskeriene. Lukten av hav og åker er en del av manges identitet og et tegn på at vi utnytter og bruker våre ressurser. 

Vi skal likevel ha respekt for at det finnes ulike meninger omkring konsekvensene av næring og tåle at meningsbrytning finner sted. Dette ser vi ved plassering av oppdrettslokaliteter, ved vindkraft diskusjoner og som nylig med henging av torskehoder i Kjøllefjord. Vi har alle ulike preferanser og bakgrunn som gjør at vi møter disse diskusjonene ulikt. Vi skal alltid være lyttende og gjøre det vi kan for at ulempene for den enkelte blir så liten som mulig. Uenighet er også med på å skape utvikling. Vi må kunne anerkjenne at det som ikke er et problem for noen er et problem for andre. Dette er en del av det å ha et velfungerende samfunn.

Som kommune er det vår oppgave å påse at vi i vare tar den enkelte samtidig som vi skal være en pådriver og tilrettelegger for økt næringsvirksomhet i samfunnet. Vi skal bidra til dialog og til å finne løsninger der det er mulig. Samtidig skal vi sammen med aktører bli bedre på informasjon når det er tiltak som kan virke inngripende i folks hverdag.

Vi er en kommune som i er bygd opp omkring våre naturressurser. I all tid har naturens forutsetninger vært det som har gitt oss vårt livs- og næringsgrunnlag. Det være seg land og hav, eller vind og vann.

Vi utvikler oss i takt med samfunnet og finner hele tiden nye måter å høste av naturen på. Dette er en del av vår tradisjon. Havbruk, vind og vannkraft er eksempler på dette. Vi ser også at aktørene i kommunen er flink til å ta tak i nye næringsmuligheter. I Laksefjorden fiskes det for første gang på lenge etter reker med lokale båter. Dette gjør at både vi i lokalsamfunnene og Norge for øvrig kan smake på noe av det beste naturen kan gi oss. Våre lokale reindriftsaktører utnytter også potensialet som ligger i vår kulturhistorie og en av Finnmarks viktigste næringer. De er viktige bærere av vår samiske tradisjon og viktige identitetsbyggere.  Deres videre satsninger er en viktig del i fortellingen om Lebesby.

I sommer håper jeg både vi som lever i kommunen og tilreisende vil få mange gode minner fra Lebesby. Det jobbes for tiden med å utvikle oss som reiselivsdestinasjon og fremheve våre gode tilbud og særegenheter. Dette kommer også oss som lever her i det daglige til gode. Det legges nå til rette for mange godt merkede turløyper og perleturer i hele kommunen. Enten du besøker Ifjord, Lebesby, Kjøllefjord, Dyfjord, Kunes eller Veidnes skal du finne en turløype du kan benytte deg av og få gode uteopplevelser!

Vi står fortsatt i en krisetid med de konsekvensene Korona-pandemien har påført oss. Vi har så langt ikke påvist koronaviruset i Lebesby og ser at Finnmark foreløpig er forskånet for store utbrudd. Vi må fortsette å være påpasselig i vår omgang med andre, ha god hånd- og hostehygiene og gjøre vårt til at vi forhindrer spredning.

Til helga er det pinse og vil derfor benytte anledningen til å ønske god pinse til både nær og fjern! Håper alle har dratt nytte av fine førsommer dager og har forberedt seg til det som helt sikkert blir en varm og solrik sommer!

 

Sigurd Kvammen Rafaelsen
Ordfører i Lebesby kommune