Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hjemmetjenesten

Hjemmetjeneste er et tilbud til deg som har behov for nødvendig helsehjelp, opptrening, opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter. Hovedmålsettingen er å yte hjelp til selvhjelp. 

Pleie- og omsorgstrengende i Lebesby kommune skal etter individuell vurdering få hjelp slik at de kan bo hjemme lengst mulig.
Hjemmetjenesten består av hjemmesykepleie, hjemmehjelp og avlastning i bolig. Hjemmetjenesten er en heldøgnstjeneste.

Sone Kjøllefjord dekker geografisk tettstedene fra Kjøllefjord til Dyfjord med base i Kjøllefjord.
Sone Laksefjord dekker geografisk fra Bekkarfjord til Veidnes med base i Lebesby.

Hjemmetjenesten kan blant annet gi bistand med

  • medisiner og medikamenthåndtering
  • sykepleiefaglig hjelp, for eksempel sårstell
  • helsefaglige observasjoner
  • ernæring og personlig hygiene
hjspl