Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Formannskapet
16.10.2018 kl. 12:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
MØTEINNKALLING/SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 16.10.2018
OFFENTLIG - SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 16.10.2018
OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 16.10.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
90/2018 GODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 16.10.18 Vis
91/2018 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 16.10.18 Vis
92/2018 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 13.9.18 Vis (1) Vis
93/2018 FINANSRAPPORT NR 2 - 2018 Vis (1) Vis Vis (2)
94/2018 BUDSJETTREGULERING Vis (7) Vis Vis (2)
95/2018 TERTIALRAPPORT NR 2-2018 OG OPPFLGING AV KOMMUNESTYREVEDTAK Vis (1) Vis
96/2018 SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL EIENDOM Vis (2) Vis
97/2018 VEDTAK AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Vis (14) Vis Vis (4)
98/2018 KOMMUNESTYRETS MEDLEMSTALL Vis