Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunalt næringsfond

Kommunalt næringsfond

Formålet med næringsfondet er at de skal bidra til å skape arbeidsplasser og trygge bosettingen i Lebesby kommune, ved å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikle eksisterende bedrifter. 

Tilskudd til opplæringstiltak i næringslivet

Lebesby kommune har søkt og fått midler til opplæring fra Sparebanken Nord-Norges samfunnsløftet. Midlene skal gå til lokalt næringsliv i forbindelse med omstillinger, nye produkter/tjenester eller i forbindelse med permitteringer. 

SNN_samfunnsl_logo_farge

Troms og Finnmark fylkeskommune

Fylkeskommunen har utlyst tilskuddordninger innen næringsutvikling, blant annet rekrutteringsfondet for fiskere i Finnmark. Les mer om tilskudd til næringsutvikling på fylkeskommunens hjemmeside.

Merkur-programmet

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet.