Om tilskuddet

Lebesby kommunestyre har vedtatt at det utbetales kr. 50.000.- til hvert barn som bor i Lebesby kommune ved fødsel.
Det utbetales deretter ytterligere kr. 30.000.- dersom barnet bor i kommunen i sitt andre leveår, og ytterligere kr. 20.000.- dersom barnet bor i kommunen i sitt tredje leveår.

Denne ordningen gjelder barn født i Lebesby kommune etter 1. januar 2024.

Det må søkes om utbetaling for hvert år

Hvordan søke

Søknad sendes:
Lebesby kommune, postboks 38, 9790 Kjøllefjord, eller via eDialog: https://www.lebesby.kommune.no/edialog.459975.no.html 

På grunn av personopplysninger ber vi om at søknader ikke sendes via epost. 

Skjema finner du nederst i artikkelen. Du kan også henvende deg til servicekontoret for utskrift av skjema. 

Illustrasjon - tilskudd til nyfødte