Lebesby kommune har vedtatt at barn som ikke har rett til fri skoleskyss iht Fylkeskommunale retningslinjer skal få dette.

Dette gjelder for:

 1. Elever i 1.klasse som bor fra området Hustadbruket til og med ringveiene på Galgenes, samt utover mot Snattvika.
 2. Elever fra 1.-10 klasse som bor i Snattvika.

 

I Finnmark har følgende elever krav på skoleskyss, også definert som ordinær skolekyss:

 • 1.-2 klassetrinn- elever bosatt mer enn 2 km fra skolen
 • 3.-10 klassetrinn- elever bosatt mer enn 4 km fra skolen
 • Elever i videregående skole som bor mer enn 4 km fra skolen
 • Elever med særskilte behov etter søknad

 

Særskilt skoleskyss gjelder for elever med:

 • Elever med nedsatt funksjonsnivå
 • Farlig skolevei
 • Egenkjøring der det ikke er organisert skoleskyss
 • Annet skolevalg enn nærskole
 • Elever med delt bosted
 • Kommunale ordninger/vedtak

 

 

Søknad på skoleskyss: Alle må uavhengig av grunnlag for søknaden søke via  https://skoleskyss.snelandia.no