Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Opplæring Skoleskyss

Skoleskyss

I perioden 18. august - 10. september må elever/foreldre gå inn på www.177finnmark.no/Skoleskyss og søke elektronisk om ordinær eller særskilt skoleskyss

Lebesby kommune har vedtatt at barn som ikke har rett til fri skoleskyss iht Fylkeskommunale retningslinjer skal få dette.

Dette gjelder for:

 1. Elever i 1.klasse som bor fra området Hustadbruket til og med ringveiene på Galgenes, samt utover mot Snattvika.
 2. Elever fra 1.-10 klasse som bor i Snattvika.

 

I Finnmark har følgende elever krav på skoleskyss, også definert som ordinær skolekyss:

 • 1.-2 klassetrinn- elever bosatt mer enn 2 km fra skolen
 • 3.-10 klassetrinn- elever bosatt mer enn 4 km fra skolen
 • Elever i videregående skole som bor mer enn 4 km fra skolen
 • Elever med særskilte behov etter søknad

 

Særskilt skoleskyss gjelder for elever med:

 • Elever med nedsatt funksjonsnivå
 • Farlig skolevei
 • Egenkjøring der det ikke er organisert skoleskyss
 • Annet skolevalg enn nærskole
 • Elever med delt bosted
 • Kommunale ordninger/vedtak

 

 

Søknad på skoleskyss:

 • Alle må uavhengig av grunnlag for søknaden søke via F-skyss http://www.177finnmark.no/Skoleskyss/Skoleskyss
 • Man logger seg inn via MinID
 • Søknadene som Fylkeskommunen skal vurdere og fatte vedtak i blir behandlet umiddelbart.
 • Søknader hvor kommuner er ansvarlig for å vurdere og fatte vedtak,  sendes videre til kommune for videre oppfølging .
 • Fylkeskommunen sender skyssbeviset «Finnmarkskortet» elektronisk plastkort eller mobilett - skyssbevis på mobiltelefon.
 • For de som søker med utgangspunkt i ordningen for Lebesby kommune, dvs for de uten rett til fri skoleskyss følges samme søknadsprosedyrer. Men på spørsmål om søknadstype  velg alternativet «skyssbehov med bakgrunn i kommunalt vedtak». Søknadene bli så sendt til Lebesby kommune for vedtak.