Helsestasjon for 0 - 5 år

Helsestasjonen følger opp barnets helse, med fokus på barnets fysiske, psykiske og sosiale utvikling. Gir råd og veiledning, og kaller barnet inn til kontroller.

Kontroller på helsestasjonen
Alle barn 0–5 år får tilbud om konsultasjoner i et helsestasjonsprogram. Målet med helsestasjonsprogrammet er å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn. Vi gir deg råd og veiledning om alt fra amming, mat, søvn, motorisk utvikling hos barn og så videre.

 

Barnets alder

Du møter

Vaksiner

7-10 dager- Hjemmebesøk

Helsesykepleier

 

4 uker

Helsesykepleier

 

6 uker

Helsesykepleier og lege

Rotavirusvaksine

3 mnd

Helsesykepleier

DTP-IPV-Hib-Hep B, Pneumokokk og Rotavirusvaksine

4 mnd

Helsesykepleier + ev. fysioterapeut

 

5 mnd

Helsesykepleier

DTP-IPV-Hib-Hep B og Pneumokokkvaksine

6 mnd

Helsesykepleier og lege

 

7-8 mnd

Helsesykepleier

 

10 mnd

Helsesykepleier

 

12 mnd

Helsesykepleier og lege

DTP-IPV-Hib-Hep B og Pneumokokkvaksine

15 mnd

Helsesykepleier

MMR-vaksine

17-18 mnd

Helsesykepleier

 

2 år

Helsesykepleier og lege

 

4 år

Helsesykepleier, fysioterapeut og lege

 


Nyfødte og hjemmebesøk
Helsestasjonen tilbyr hjemmebesøk til alle familier med nyfødt barn. Helsesykepleier vil ta kontakt i dagene etter hjemkomst for å avtale hjemmebesøk.

Fysio- og ergoterapi
Ta kontakt med helsestasjon dersom du er bekymret for barnets utvikling. Har barnet eventuelt behov for oppfølging av fysio- eller ergoterapeut, vil helsesykepleier henvise deg videre.

Slik bestiller du time
Barnet innkalles til faste konsultasjoner og kontroller på helsestasjonen i et helsestasjonsprogram, men du kan også ta kontakt og bestille time ved behov utover det. Se oversikt over alle faste konsultasjoner og kontroller i tabellen ovenfor.

Skolehelsetjenesten 6 - 20 år

Om skolehelsetjenesten
Alle skoler i Lebesby kommune har skolehelsetjeneste med helsesykepleier (tidligere helsesøster), og tilbud om lege og fysioterapeut. Alle som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt. Skolehelsetjenesten er gratis og tilgjengelig for alle skolens elever. Du finner helsesykepleier på Kjøllefjord skole tirsdager oddetalsuker og på Oppvekstsenteret i Lebesby tirsdager partallsuker.

Alle er velkommen til å ta kontakt, enten på tlf/SMS/e-post.

Grunnskolen
Målrettede konsultasjoner og undersøkelser:

1. klasse: Skolestartundersøkelse med lege og helsesykepleier.
2. klasse: Tilbud om vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio.
3. klasse: Vekt- og høydemåling. Råd og veiledning.
6. klasse: Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksinen).
7. klasse: Tilbud om vaksine mot humant papillomvirus (HPV) for jenter og gutter (2 doser).
8. klasse: Helsesamtale med vekt, høyde og synstest.
10. klasse: Tilbud om vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio.

Videregående skole (LOSA)
Eleven kan komme å snakke om prevensjon, personlige problemer og andre utfordringer i hverdagen. Du kan få gratis kondomer hos helsesykepleier.
Se også: Helsestasjon for ungdom (HFU).

Atomberedskap og utdeling av jodtabletter
Som ledd i atomberedskapen i Lebesby kommune er jodtabletter tilgjengelig for alle skoler, barnehager og institusjoner der barn oppholder seg på dagtid. Ved en atomhendelse vil barn få utdelt jodtabletter der de oppholder seg. Foresatte må gi forhåndssamtykke for at barn skal få utdelt jodtabletter.

Helsestasjon for ungdom (HFU)

For ungdom i aldersgruppen 13-20 år. Tilbudet er for alle som bor eller oppholder seg i Lebesby kommune. Tilbudet er gratis.

Helsesykepleier og lege jobber med dette, og vi kan også henvise til spesialisthelsetjenesten.

 • Rådgivning ved for eksempel spiseforstyrrelser, problemer hjemme eller rusproblemer
 • Veiledning i bruk av prevensjon (p-piller, spiral og annen prevensjon) og uønsket graviditet. Vi kan også henvise til abort.
 • Gynekologiske undersøkelser
 • Tester for seksuelt overførbare sykdommer (kjønnssykdommer) eller graviditet

Kom gjerne innom, ring eller send SMS. Ungdom kan også benytte skolehelsetjenesten.

Reisevaksineringer

Legetjenesten og Helsesykepleiertjenesten gir tilbud om vaksinering til de som skal reise til utlandet. 

Bestilling av time til vaksinasjon: Alle dager hos helsesykepleier Irma Sjøveian tlf. 97 99 08 90 eller legekontoret, tlf 97 99 09 40.
Din fastlege har oversikt over hvilke vaksiner du trenger til de enkelte land i verden og gir deg resepter. 

Vær oppmerksom på at de fleste vaksiner bør tas noen uker i forkant av reisen, slik at de har begynt å virke når du starter reisen. Det lønner seg derfor å bestille time hos oss i god tid.

Vi tar et konsultasjonshonorar på kr 100,- pr person, hos de som vaksinerer seg hos oss. Barn under 12 år er gratis på legekontoret og de under 21 år er gratis hos helsesykepleier.

Vi ser helst at dere betaler med kort.

Øvrige vaksiner

 • BCG-vaksinering av smitteutsatte grupper
 • Yrkesvaksinering
 • Vaksinasjon av smitteutsatte grupper
 • Påfylling av anbefalte vaksiner som polio, difteri og stivkrampe
 • Influensa og pneumokokkvaksine
 • Vaksine mot flåttbåren virussykdom
 • Koronavaksine (Pfizer)

 

Prisene på vaksinene varierer noe alt etter hvilke priser Folkehelseinstituttet opererer med. Noen vaksiner trenger du resept på av din fastlege. Vi tar et konsultasjonshonorar på kr 50,- pr person, hos de som vaksinerer seg hos oss.
Barn under 21 år er gratis i helsesykepleiertjenesten.