Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Helsesøstertjenesten

Kontaktperson for Helsesykepleiertjenesten i Lebesby kommune er sykepleier Irma Sjøveian - tlf 97 99 08 90

 

Besøksadresse Postadresse

Johan Salmilas veg 22-24

Lebesby kommune
Kjøllefjord Helsesenter.2.etg

Postboks 38

9790 Kjøllefjord 9790 Kjøllefjord


 
 
Åpningstider for Helsestasjon
- partallsuker
Telefontid for helsestasjon
- alle dager 08:00 - 15:30
Mandager  08:00 - 15:30 Helsestasjon
Tirsdager  Kontordag på Lebesby
Onsdager 09:00 - 13:00 Skole
Onsdager 13:30 - 15:30Helsestasjon
Åpningstider for Helsestasjon 
- oddetallssuker
Telefontid for helsestasjon 
- onsdager: 08:00 - 15:30
Onsdager 09:00 - 13:00 Skole
Onsdager 13:30 - 15:30Helsestasjon

 

Helsesøstertjenesten
 
Helsesykepleiertjenesten er en del av kommunens lovbestemte helsefremmende og forebyggende helsetjenester til barn og unge 0-20 år. Spesielt vektlegges opplysende, veiledende og rådgivende virksomhet innenfor prioriterte nasjonale innsatsområder. Dette er en tjeneste som skal være enkel å oppsøke, hvor man blir tatt på alvor med sine små og store helseproblemer og utfordringer.
 
Oppgavene er i vesentlig grad knyttet til helsestasjon for barn 0-5 år, skolehelsetjeneste i grunnskolen og videregående skole, samt helsestasjon for ungdom. Smittevern og reisevaksinering.
 
Helsesykepleiertjenesten ivaretar et planmessig/systematisk helsetilbud til alle barn og unge og er en sentral aktør i kommunens folkehelsearbeide. Du treffer helsesykepleier, lege, fysioterapeut. Vi jobber tverrfaglig og tverretatlig.
 
 
 OM HELSESTASJON FOR 0-5 år: 
 

Helsestasjons formål er å fremme fysisk og psykisk helse, fremme gode miljømessige forhold og forebygge sykdom og skade.

Tjenesten er en del av den lovbestemte helsetjenesten i Lebesby kommune.

På helsestasjon har vi faste rutiner for oppfølging med bl.a:

 
 • Hjemmebesøk
 • Sped- og småbarnsundersøkelser
 • Veiledning og rådgiving
 • Helseopplysning
 • Vaksinasjon
 • Oppfølgning av de med spesielle behov
 
       

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenestens formål er å fremme fysisk og psykisk helse, fremme gode miljømessige forhold og forebygge sykdom og skade. Ha friskfokus.

Tjenesten er en del av den lovbestemte helsetjenesten i Lebesby kommune.

 

          OM SKOLEHELSETJENESTEN FOR 6-20 år: 

 

          I skolen har vi faste rutiner for oppfølging med bl.a:

 
 • Målrettede helseundersøkelser

 • Veiledning og rådgiving

 • Helseopplysning og undervisning - individuell og i gruppe

 • Samarbeider med foresatte, lærere og andre aktører

 • Vaksinasjon

 • Hjemmebesøk

 • Oppfølgning av de med spesielle behov

 

Vi gir også tilbud om individuelle samtaler med barn og ungdom som ønsker det når vi er ute på skolene.

Helsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet i skolen, og vi samarbeider også med PPT, Tjenesten består av helsesøster, lege og fysioterapeut.

Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt

Alle er velkommen til å ta kontakt med oss, enten pr tlf eller via SMS.

Her finner du  oversikt over hvilken kontaktperson som er på den enkelte skole:

 • Kjøllefjord: sykepleier  Irma Sjøveian - tlf 97 99 08 90 

 • Lebesby:   sykepleier Irma Sjøveian - tlf 97 99 08 90 

 

 

Ungdommens helsestasjon

KONTAKT OSS:

2. etg. på Helsesentret

Sykepleier Irma Sjøveian - tlf 97 99 08 90 

Om Helsestasjonen for ungdom:

For ungdom i aldersgruppen 13-20 år. 

 • Tilbudet er for alle som bor eller oppholder seg i Lebesby kommune. 

 • Tilbudet er gratis

 • Open doorprinsipp

Helsesøster og lege jobber med dette, og vi kan også henvise til spesialisthelsetjenesten

Kom gjerne innom eller send SMS dersom du har spørsmål om f.eks:

 • Veiledning og rådgivning

 • Undersøkelser

 • Behandling

 • Kropp og helse

 • Tanker og følelser, familie og venner

 • Rus

 • Prevensjon og seksualitet

 • Foreskrivning av prevensjonsmidler

 • Oppfølgning av de med spesielle behov

 • Temabasert helseopplysning, undervisning og gruppesamtaler:

     Psykisk/fysisk helse, livsstil/helse, trivsel, samliv/seksualitet/prevensjon. mm. 

 

Aktuelle snarveier:

 

Utenlandsvaksinering

Legetjenesten og Helsesykepleiertjenesten gir tilbud om vaksiner til de som skal reise til utlandet.

 

Bestilling av timer:

Alle dager hos sykepleier Irma Sjøveian tlf. 97 99 08 90 eller legekontor, tlf 97 99 09 40.

Helsesykepleiertjenesten har oversikt over hvilke vaksiner du trenger til de enkelte land i verden.

Vær oppmerksom på at de fleste vaksiner bør tas noen uker i forkant av reisen, slik at de har begynt å virke når du starter reisen. Det lønner seg derfor å bestille time hos oss i god tid.

Prisene på vaksinene varierer noe alt etter hvilke priser Folkehelseinstituttet opererer med.

Vi tar et konsultasjonshonorar på kr 50,- pr person, hos de som vaksinerer seg hos oss. Barn under 12 år er gratis.

Vi ser helst at dere betaler med kort

 

Smittevern

 

Bestilling av timer:

Alle dager hos sykepleier Irma Sjøveian - tlf 97 99 08 90

Vi tilbyr :

 

 • BGC-vaksinering av smitteutsatte grupper
 • Yrkesvaksinering
 • Vaksinasjon av smitteutsatte grupper
 • Påfylling av anbefalte vaksiner som polio, difteri og stivkrampe
 • Influensa og pneumokokkvaksine
 • Vaksine mot flåttbåren virussykdom

Prisene på vaksinene varierer noe alt etter hvilke priser Folkehelseinstituttet opererer med.

Vi tar et konsultasjonshonorar på kr 50,- pr person, hos de som vaksinerer seg hos oss. Barn under 12 år er gratis.

Vi ser helst at dere betaler med kort