TILSKUDD TIL TILPASNING AV BOLIG

Lebesby kommune har fått tildelt tilskudd til tilpasning av bolig. Tilskuddet tildeles eldre og personer med funksjonsnedsettelse som har varig behov for tilrettelegging av bolig.

Familier med funksjonshemmede barn blir høyt prioritert ved tildeling av tilskudd.

Tilskuddet gis til tilpassing av både nye og eksisterende boliger.

Ordningen er sterkt behovsprøvd, og husstandens økonomi er avgjørende ved tildeling av tilskudd.

TILSKUDD TIL ETABLERING I EGEN BOLIG

Lebesby kommune har fått tildelt tilskudd til etablering i egen bolig.

Tilskuddet skal bidra til etablering i egen bolig for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Tilskudd kan gis til enkeltpersoner til oppføring, kjøp og refinansiering av bolig.

Ordningen er sterkt behovsprøvd, og husstandens økonomi er avgjørende ved tildelig av tilskudd.

 

Søknadskjema og nærmere opplysninger om ordningen fås ved henvendelse til helse- og omsorgsavdelingen i Lebebsy kommune på tlf: 97 99 08 77.

Søknadsskjema