Oppgaver vi utfører:

  • Asfaltering
  • Punktutbedringer
  • Grusing
  • Kantslått
  • Vedlikehold av sandfangere
  • Vedlikehold av stikkrenner