Fortrinn ved å bo og arbeide i Finnmark og Nord-Troms

I tillegg til alt det fantastiske finnmarkskysten kan by på, er det personlig og økonomiske fortrinn ved å bo og arbeide i Nord-Troms og Finnmark

  • Du kan få slettet 20 prosent av lånet ditt, maksimalt 30 000 kroner hvert år. Grunnskolelærere kan få slettet ytterligere 20 000 kroner.
  • mindre skatt
  • fritak for el-avgift

Sykepleiere, vernepleiere, se hit!

Nytilsatte sykepleiere direkteplasseres med årslønn på 515.200 kr som et rekrutteringstiltak
For sykepleiere i fast stilling som inngår i turnusarbeid utbetales det stabilitestillegg hvert tredje år - 80-100% fast stilling gir ett tillegg på 100.000 kr

Stipendordning - max. stipend for hver student kr. 150.000,- fordelt på 3 år
Det innvilges max 2 stipender av denne størrelsen (totalt kr. 300.000) fordelt på tre år.
Tildeling av stipende forutsetter at studenten jobber 5 uker hver sommer i perioden juni-september

Psykiatrisk sykepleier
Stipendordning - desentralisert utdanning over to år på kr. 70.000,-
Man får utbetalt 35.000,- per år

Se også artikkel i Sykepleieren.no der en av våre ansatte er intervjuet

Om Lebesby kommune

Lebesby kommune er en kyst - og fjordkommune i Midt-Finnmark. Kommunesenteret er Kjøllefjord som ligger på Nordkinnhalvøya. Lebesby kommune har  i underkant av 1250 innbyggere, hvorav vel 900 bor i kommunesenteret Kjøllefjord. Øvrig bosetning langs Laksefjorden er sentrert omkring bygdene Dyfjord, Lebesby, Kunes og Veidnesklubben. Næringsveiene i kommunen er fiskeri, jordbruk, havbruk og offentlig tjenesteyting, samt privat handel og service. Lebesby er også kraftkommune med inntekter fra to vannkraftverk og en vindpark. Laksefjordens unike natur byr på mange opplevelser; langstrakte vidder som er et eldorado for fiske- og jaktinteresserte, og i ytre del av kommunen - storhavet, fuglefjell og rike fiskefelt. Hurtigruten anløper Kjøllefjord 2 ganger i døgnet. Nærmeste flyplass ligger i Mehamn, som er 34 km unna. Lebesby er kjent for sin optimisme og stå på-vilje, aktive ildsjeler og mangfoldet av lag og foreninger. Bolyst og omdømmearbeid står i fokus.