Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Tilskudd kommunalt

Kulturmidler må du nå søke hos Kraftlaget og ikke kommunen

I år er det omlegging på det med kulturmidler til lag og foreninger. Tidligere lyste kommunen ut midlene, som kom fra Nordkyn Kraftlag. I år er det slik at lag og foreninger søker direkte til Nordkyn Kraftlag. Gå inn på deres nettside, da midlene nå er lyst ut og det er en søknadsfrist 1/9.

Søknad spillemiddler

Spillermidler utlyses hvert år til kulturbygg og idrettsanlegg. Se Plan for idrett og fysisk aktivitet for frist til kommunal behandling.

Frist til kommunal behandling vedkommende kulturbygg er 1.mars.