Søknad om tilskudd til 17. mai - arrangement

Hvert år kan man søke om midler til 17. mai.

Det åpnes for søknader i mars, og søknadsfrist annonseres - samt skjema for søknad og vilkår.

Søknadsskjema og vilkår 2023:

Søknadsskjema for 17. mai arrangement 2023.

Søknad merkes: 17. mai arrangement.

Søknadsfrist er 30. april.

Søknad om tilskudd til Samefolketsdag 6. februar - arrangement

Hvert år kan man søke om midler til 6. februar-feiring.

Det åpnes for søknader i november, og søknadsfrist annonseres - samt skjema for søknad og vilkår.

 

Søknad merkes: 6. februar arrangement.

Søknadsfrist kommer.

Søknad om festivaltilskudd

Send en enkel søknad, skriv litt om planer for arrangementet, og legg gjerne ved et enkelt budsjett.

Søknad sendes til postmottak@lebesby.kommune.no eller sendes til Lebesby kommune, postboks 38, 9790 Kjøllefjord.

Søknad merkes: Festivaltilskudd.

Husk å informere om hvem som er kontaktperson, adresse og kontonummer for utbetaling.

Det er løpende frist, men for å få tilskudd i gjeldende år må søknaden komme samme året. 

Ta gjerne kontakt med kulturavdelingen for veiledning og samarbeid.

Søknad spillemidler Idrettsanlegg

Spillermidler utlyses hvert år til idrettsanlegg.

Søknad om spillemidler sendes inn via kulturdepartementets nettside www.anleggsregisteret.no. Nettsiden inneholder informasjon om tilskuddsordningen, søknadsskjema, hjelp til utfylling av skjemaet, anleggsregisteret, m.m.

Søknadskjema finner du her: https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/send-inn-soknad/

Søkere plikter å gjøre seg kjent med vilkårene i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - oppdateres årlig.

Ta kontakt med kulturavdelingen hvis man tenker å søke - dette for å opprette dialog og ha veiledning gjennom prosessen.

Dersom man skal søke spillemidler til et anlegg er det krav om at anlegget skal rulleres inn i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Ta kontakt med kulturavdelingen dersom man lurer på om anlegget ligger i planen, eller hvis anlegget ikke ligger i planan og man ønsker at det skal rulleres inn.
Det gjøres rulleringer av planen hvert år.
Kravet gjelder ikke nærmiljøanlegg, men kommune synes det er fint å få det med i planen likevel (nytt fra 2022).

Dersom man skal søke spillemidler til et anlegg er det krav om at anlegget skal rulleres inn i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Ta kontakt med kulturavdelingen dersom man lurer på om anlegget ligger i planen, eller hvis anlegget ikke ligger i planen og man ønsker at det skal rulleres inn. Det gjøres rulleringer av planen hvert år. 
Kravet gjelder ikke nærmiljøanlegg, men kommunen synes det er fint å få det med i planen likevel (nytt fra 2022).

Hva gis det støtte til?

Det kan søkes om midler til bygging og rehabilitering av ulike typer anlegg for organisert idrett, enkelte friluftslivsanlegg og andre anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet (nærmiljøanlegg).

Hvem kan søke?

Kommuner, idrettslag, enkelte friluftslivsorganisasjoner og velforeninger. Andre søkere kan også godtas etter godkjenning av lagets vedtekter.

Søknadsfrist:

Søknadsfrist for å sende til kommunen er 1.oktober.

Kommunene skal saksbehandle søknadene, og overføre søknadene til fylkeskommunen innen 15. januar hvert år.

Søknad spillemidler Rom for kultur

Spillermidler utlyses hvert år til kulturbygg.

Søknad om spillemidler sendes inn via kulturdepartementets nettside www.anleggsregisteret.no. Nettsiden inneholder informasjon om tilskuddsordningen, søknadsskjema, hjelp til utfylling av skjemaet, anleggsregisteret, m.m.

Retningslinjer kommer.

Søknadsfrist 1. april.

Kulturmidler

Det er mulig å søke om kulturmidler gjennom hele året. Vi gir hovedsaklig til enkeltarrangement iht. retningslinjer.

Send en enkel søknad, skriv litt om planer for arrangementet og ønsket beløp.

Søknad sendes til postmottak@lebesby.kommune.no eller sendes til Lebesby kommune, postboks 38, 9790 Kjøllefjord.

Søknad merkes: Kulturmidler.

Husk å informere om hvem som er kontaktperson, adresse og kontonummer for utbetaling.

Ta gjerne kontakt med kulturavdelingen for veiledning og samarbeid.

Folkehelsemidler

Det er mulig å søke om folkehelsemidler gjennom hele året. Vi gir hovedsaklig til enkeltarrangement, men det er også mulig å se på utstyr, løypemerking osv.

Send en enkel søknad, skriv litt om planer og ønsket beløp.

Søknad sendes til postmottak@lebesby.kommune.no eller sendes til Lebesby kommune, postboks 38, 9790 Kjøllefjord.

Søknad merkes: Folkehelsemidler.

Husk å informere om hvem som er kontaktperson, adresse og kontonummer for utbetaling.

Ta gjerne kontakt med kulturavdelingen for veiledning og samarbeid.