Rektor                                        Elisa Viitamaa
Undervisningsinspektør             Marit Bakken
Sekretær                                    Nina Olsen


Skolen har 24 ansatte lærere, inkludert administrasjon, 3 assistenter, kontorfullmektig i 50 % og rengjøringspersonale. Av disse stillingene er det flere deltidsstillinger, og noen er knyttet opp mot videregående og SFO.

Skolebygget var nytt ved skolestart i 1954, og i 1963 ble det foretatt ei påbygging. I forbindelse med innføring av læreplanen av 1997 fikk en et moderne tilbygg som i dag brukes til 1.klasse og til SFO.

Lebesby kommune har stort fokus på IKT. Alle klasserom har smartboard, elevene fra 5. - 7.  klasse har egne chromebooks, 8. - 10. klasse har egne pcer. I tillegg bruker man nettbrett på småtrinnet og i spesialundervisningen

Auditorium med 56 sitteplasser, med trådløst nett for oppkobling av PC- er mot server. I tillegg har vi et moderne lyd – bildestudio som kan brukes både mot IP og ISDN.

Kjøllefjord skole ligger i sentrum av Kjøllefjord og har nærhet til både svømmehall og idrettshall. Skoleplassen er oppgradert med ballbinge og diverse lekeapparater. Skolebygget leies/lånes ut til diverse kurs og aktiviteter. Kjøllefjord kulturskole er en del av Lebesby kulturskole og er underlagt Kultursjef.

Besøk gjerne vår facebookside: Kjøllefjord skole

Skolens visjon

kjollefjord skole