Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Kjøllefjord skole

Kjøllefjord skole er i dag en fulldelt skole med klasser på alle trinn. Det er ca. 116 elever ved skolen. Skolen har egen SFO-avdeling med 17 barn. I tillegg har Nordkapp Maritime Fagskole og videregående skole et LOSA prosjekt ved skolen.

Rektor                                         Kenneth Nygård
Undervisningsinspektør              Elisa Viitamaa
Sekretær                                     Nina Angell               


Besøksadresse
Elveveien 1
9790 Kjøllefjord

Telefon sentralbord     97 99 09 60
Telefon SFO                97 99 09 68
 

 

Skolen har 24 ansatte lærere, inkludert administrasjon, 3 assistenter, kontorfullmektig i 50 % og rengjøringspersonale. Av disse stillingene er det flere deltidsstillinger, og noen er knyttet opp mot videregående og SFO.

Skolebygget var nytt ved skolestart i 1954, og i 1963 ble det foretatt ei påbygging. I forbindelse med innføring av læreplanen av 1997 fikk en et moderne tilbygg som i dag brukes til 1.klasse og til SFO.

Lebesby kommune har stort fokus på IKT. Alle klasserom har smartboard, elevene fra 5. - 7.  klasse har egne chromebooks, 8. - 10. klasse har egne pcer. I tillegg bruker man nettbrett på småtrinnet og i spesialundervisningen

Auditorium med 56 sitteplasser, med trådløst nett for oppkobling av PC- er mot server. I tillegg har vi et moderne lyd – bildestudio som kan brukes både mot IP og ISDN.

Kjøllefjord skole ligger i sentrum av Kjøllefjord og har nærhet til både svømmehall og idrettshall. Skoleplassen er oppgradert med ballbinge og diverse lekeapparater. Skolebygget leies/lånes ut til diverse kurs og aktiviteter. Kjøllefjord kulturskole er en del av Lebesby kulturskole og er underlagt Kultursjef.

Besøk gjerne vår facebookside: Kjøllefjord skole

Skolerute 
Skolens visjon

kjollefjord skole