Voksenopplæringen inngår i sektor for oppvekst, hvor oppvekstsjef er ansvarlig for organisering av norskopplæring for innvandrere og grunnskoleopplæring for voksne. Kommunen er forpliktet til å tilby slik opplæring.

Ønsker du mer informasjon om grunnskoleopplæring for voksne eller norskopplæring for innvandrere, ta kontakt med administrasjon for oppvekst. Her kan du lese retningslinjene for Voksenopplæringen. Du vil også finne mye informasjon på linkene nedenfor.

Besøksadresse administrasjon
Strandveien 151
9790 Kjøllefjord
Telefon 97 99 09 58
 

Aktuelle linker:

http://www.Imdi.no
http://www.vox.no
http://www.nyinorge.no
http://www.imdi.no/no/Introduksjonsordningen/introduksjonsloven/
https://www.tolkeportalen.no
http://www.une.no
http://www.nakmi.no
http://www.nokut.no