Målgruppe

Ikke alle kan få startlån, men på husbankens nettside kan du sjekke om du er i målgruppen for startlån og tilskudd.
Før du søker startlån bør du beregne budsjett og lese om forhold som gjelder lån til bolig. Les mer her.........

Hva kan jeg få startlån til?

I hovedsak benyttes startlån til kjøp av bolig. Hvis det er mulig å få grunnfinansiering i privat bank, kan kommunen toppfinansiere. I tilfeller der det ikke er mulig å oppnå grunnfinansiering i privat bank, kan kommunen fullfinansiere.  Dersom du kan få boliglån i vanlig bank, får du ikke startlån. Vi krever derfor at du legger ved bekreftelse på avslag fra 2 andre banker. 

Du kan også få:

 • Kjøp av bolig
 • Refinansiering med pant i egen bolig
 • Kjøpe ut ektefelle
 • Tilpasning/utbedring av bolig

Før jeg søker lån

Før du bestemmer deg for å søke lån og tilskudd anbefaler vi at du beregner ditt budsjett og setter deg inn i en del forhold som gjelder det å ha et boliglån.

 • Jeg har oversikt over økonomien min og vet hvor mye jeg har disponibelt/kan bruke på lån og andre boutgifter når jeg kjøper bolig. Test budsjett og se hvor mye du kan låne.
 • Jeg vet ca. hvor mye jeg trenger å låne og hvilke utgifter det blir. Test med denne kalkulatoren.
 • Jeg vet hvilke rente jeg kan velge. Kommunene kan påplusse Husbankens rente med 0,25%-poeng til dekning av administrative kostnader. Se Husbankens rentetilbud.
 • Jeg vet forskjellen på fast og flytende rente og hvilke konsekvenser det får å velge fast eller flytende rente.  Les om fast og flytende rente.
 • Jeg vet hvordan valg av fast og flytende rente påvirker hvor stort lån jeg kan ha. Test hvordan forskjellig rente og nedbetalingstid slår ut i kalkulatoren her. Test også hvordan forskjellig rente og nedbetalingstid slår ut på månedlig terminbeløp.
 • Jeg vet at det månedlige beløpet jeg skal betale på lånet består av renter og avdrag. Renter er kostnaden ved å ha lån. Jeg betaler renter av restlånet til enhver tid. Avdraget kommer i tillegg til renter og går til nedbetaling på lånet. Jo større avdrag, jo fortere nedbetales lånet.
 • Jeg vet at dersom jeg tar opp et lån er jeg personlig ansvarlig for å tilbakebetale lånet gjennom hele nedbetalingstiden. Hvis jeg ikke betaler de månedlige utgiftene, vil boligen bli solgt og jeg må flytte. Dersom salgssummen for boligen ikke dekker hele lånet, er jeg fortsatt ansvarlig for å tilbakebetale restlånet etter at boligen er solgt.

Hvordan søke

Alle søknader må sendes inn via Husbankens portal. Dersom du behøver veiledning, ta kontakt med kommunens saksbehandler Benedikte Krogh, tlf: 97 99 09 03.

Søknadsfrist og behandling

Startlånsmidler og tilskuddsmilder forvaltes av kommunen. Fra 1.1.2020 er det kommunestyret som setter av tilskuddsmidler, ikke Husbanken. Når det gjelder starlånsmilder, er det kommunen som tar opp lån i Husbanken, for videre utlån til søkere som beskrevet over.  
Søknader vil bli administrativt behandlet i kommunen ca. den 15. - 20. hver mnd. Søknader må være kommet inn til kommunen ca. 4 uker før behandlingen skal skje. Dette for å avklare eventuelle spørsmål, opplysninger m.v