20220316180726

Lebesby kommune har fra 1.januar 2021 hatt ansvar for drift og vedlikehold av kommunale gatelys.

Kommunen har tjenesteavtale med privat entreprenør, som utfører planlagte inspeksjoner, og besørger nødvendig vedlikehold.

Inspeksjons - og vedlikeholdsrundene er lagt til den mørkeste tiden av året, og utføres i grove trekk:

  • Uke 6                      
  • Uke 13                   
  • Uke 35                   
  • Uke 43                   
  • Uke 49

Gatelysene på Veidnes er i stor grad nytt i 2021, og kontrolleres 2 ganger pr. år i uke 6 og 35.


Det må påregnes at enkle mørke punkter ikke blir utbedret mellom de planlagte vedlikeholdsrundene.
Ved mer alvorlige avvik, kan kommunen allikevel vurdere at feil skal utbedres utenfor planlagt tidsrom.