Lebesby brann og redning  
Brannsjef Birger Wallenius
Avd.leder beredskap Espen Hustad
Avd.leder forebyggende/Varabrannsjef Odd Magnus Rasmussen
Telefon 97990900
Varsling av hendelser 110
Gjeldene brannordning Klikk her

FORSKRIFT OM ÅPEN BRENNING OG BRENNING AV AVFALL I SMÅOVNER

Klikk her

 

Målsetning:
Kommunen skal ha et brannvesen som er organisert, utrustet og bemannet, slik at oppgaver pålagt i lov og forskrifter blir utført tilfredsstillende. Brannvesenet skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele kommunen innenfor krav til innsatstider. Brannvesenet skal være organisert og dimensjonert på bakgrunn av den risiko og sårbarhet som til enhver tid foreligger.
Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) beskriver de fleste krav som stilles.


Organisering og dimensjonering i Lebesby kommune:
Kjøllefjord brannstasjon (16 konstabler) er utrustet med nødnett-terminaler, og disponerer 2 utrykningskjøretøy og beredskapsbåt.

Lebesby underbrannstasjon (8 konstabler) er utrustet med nødnett-terminaler, og disponerer 1 utrykningskjøretøy og 1 mannskapsbil.

På stedene Dyfjord, Kunes og Veidnes er det opprettet branndepot som er utstyrt med nødnett-terminal, tilhenger, slokkemateriell og brannsprøyte m.m.

Det er ansatt faste deltidsbrannmannskaper på alle steder.

Brannvesenet i Lebesby er tilknyttet 110 sentralen i Finnmark.