Skattesatser

Skattesatsen for 2024 er satt til 7 promille for næringseiendommer.
Bolig- og fritidseiendommer skattelegges ikke i 2024. 

Klage

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år. Dette gjelder ikke dersom det er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klage må sendes skriftlig til: Lebesby kommune v/eiendomsskattekontoret, Postboks 38, 9790 Kjøllefjord innen 12. april 2024.

Mer informasjon om eiendomsskatt fås ved henvendelse til kommunen på tlf 97 99 09 10.