Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt 2019 - kunngjøring om utlegging til offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn
I henhold til eiendomsskatteloven § 15 legger kommunen ut eiendomsskattelisten til offentlig gjennomsyn i tidsrommet 28.2.2019 – 28.3.2019 på Rådhuset i Kjøllefjord, og på kommunens hjemmeside. Skatteseddel (detaljert grunnlag takst og skatt) blir sendt til eierne.

Lebesby kommune - Eiendomsskatt 2019

Det gjennomføres ny taksering for eiendomsskatt i Lebesby kommune. 
I 2019 blir eiendomsskatten fakturert på egen faktura. Første kvartal i mars.

Eiendomsskatt 2018 - kunngjøring om utlegging til offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn
I henhold til eiendomsskatteloven § 15 legger kommunen ut eiendomsskattelisten til offentlig gjennomsyn i tidsrommet 28.2.2018 – 28.3.2018 på Rådhuset i Kjøllefjord,  og på kommunens hjemmeside. Skatteseddel (detaljert grunnlag takst og skatt) blir sendt til eierne i uke 9.

Lebesby kommune endrer eiendomsskatten for 2017

Lebesby kommunestyre omgjør utvidelsen av eiendomsskatteområdet til hele kommunen for skatteåret 2017. Det innebærer at det også for 2017 kun skal være eiendomsskatt på verk og bruk og i tettstedet Kjøllefjord, jf. eiendomsskatteloven § 3 bokstav e).

Kunngjøring – Eiendomsskatt 2017

Fra 1. mars Lebesby kommunestyre har vedtatt å innføre eiendomsskatt på fritids-, bolig- og næringseiendommer i hele kommunen fra 2017.  Eiendomsskatteliste for 2017 vil ligge ute til offentlig ettersyn i tidsrommet 1. - 31. mars 2017. Listene vil ligge på rådhuset (servicekontoret) og på kommunens hjemmeside. Klagefrist for utskriving av eiendomsskatt 2017 er satt til 12. april 2017. 
 

Offentlig gjennomsyn - Eiendomsskatteliste for skatteåret 2016

Skattytaren kan klage på den utskrivne eigedomsskatten. Klaga må gjevast inn skriftleg til eigedomsskattekontoret innan seks veker frå det seinaste tidspunktet av den dagen det vart kunngjort at eigedomsskattelista var utlagd eller dagen skattesetelen vart sendt i samsvar med § 14.