Hva er et hjelpemiddel?

Et hjelpemiddel er en gjenstand eller tiltak som bidrar til å redusere praktiske utfordringer for personer med nedsatt funksjonsevne. Et hjelpemiddel kan kompensere for tapt funksjon, forebygge funksjonstap, og opprettholde eller bevare funksjon. 

Et hjelpemiddel er ofte ett av flere tiltak for økt hverdagsmestring, og må derfor sees i sammenheng med andre tiltak. Egen motivasjon og trening på bruk av hjelpemiddelet forutsettes for at det skal fungere hensiktsmessig.

Se mer informasjon om hjelpemidler på nettsiden til NAV

Låne: Korttidsutlån fra kommunen

Enkelte hjelpemidler kan lånes fra kommunen ved et midlertidig/kortvarig behov (eks. etter sykdoms- og skadetilfeller, operasjon ol.)

Låneperioden er inntil 3 måneder, men kan eventuelt forlenges dersom det er lite venteliste på hjelpemidlet.

Eksempler på hva som kan lånes er: Rullator (m/u underarmsstøtte), prekestol, manuell rullestol, toalettstol, dusjkrakk, støttestang. Med forbehold om at det kan være venteliste på enkelte hjelpemidler.

Søke: Langtidsutlån fra NAV Hjelpemiddelsentral

Personer med et langvarig behov for hjelpemidler kan søke om langtidsutlån fra NAV Hjelpemiddelsentral. 

For å kunne søke hjelpemidler, må du ha en varig (over 2 år) og vesentlig redusert funksjonsevne som skyldes skade, sykdom eller lyte. Hjelpemidlene må være nødvendige og hensiktsmessige for å løse praktiske utfordringer og fungere i hverdagen. 

Eksempler på hjelpemidler som kan søkes:
Hvilke hjelpemidler som kan søkes/lånes gjennom Hjelpemiddelsentralen er definert av de til en hver tid gjeldende rammeavtaler. Det finnes hjelpemidler for bevegelse, bolig, syn, hørsel, kognisjon mm.

Hvordan søke
Det vil være vesentlig å gjøre en grundig vurdering for å finne frem til ditt behov og hensiktsmessige løsninger. Ergoterapeut gjennomfører kartlegging, kan bistå i begrunnelse og søknadsprosess, og kan søke for deg. NAV Hjelpemiddelsentral behandler søknader, og kommunen v/ergoterapeut har ansvar for opplæring/oppfølging. Det er ventetid i tjenesten.

Søke: Velferdsteknologiske løsninger, via kommunen

Lebesby kommune satser på velferdsteknologi. Dette betyr at flere innbyggere kan bo lengre hjemme med bruk av ulik teknologi. Dette kan være mer moderne trygghetsalarm (mobil, stasjonær), døralarm, medisineringsstøtte, varsling av bevegelse i bolig mm. Vi har også tatt i bruk digital hjemmeoppfølging til brukere som bor langt unna lege og hjemmetjeneste, eller ikke ønsker så ofte besøk av oss.

Søknader om velferdsteknologiske hjelpemidler behandles i inntaksmøter ved koordinerende enhet. Dersom teknologiske hjelpemidler utover trygghetsalarmer innvilges som et servicetilbud og ikke en helsetjeneste, må søker betale dette selv etter selvkost.

Ta kontakt med hjemmetjenesten/velferdsteknologiansvarlig.

"Småhjelpemidler"

Noen hjelpemidler, såkalte “småhjelpemidler”, må kjøpes selv dersom man har behov: Gripetang, dusjredskaper med langt håndtak, støttehåndtak, “øyedrypper”, strømpepåtrekker, kjøkkenredskaper med ergonomisk grep, grepsball, grepsfortykker til bestikk, støttebandasjer mm. 

Hvor kan slikt kjøpes? 

Reparasjon hjelpemidler

Kommunen utfører enkle reparasjoner
Ta kontakt med vaktmester (97 99 09 16) eller ergoterapeut (97 99 08 91) for vurdering av mulighet for reparasjon.  Når problemet ikke lar seg løse lokalt, tar kommunen kontakt med Hjelpemiddelsentralen i Lakslev.

Servicetelefon for hjelpemidler utenom åpningstid
NAV Hjelpemiddelsentral har i tillegg et servicetilbud gjennom sin servicetelefon for hjelpemidler. Du kan benytte servicetelefonen når feilen på hjelpemiddelet setter deg i en situasjon som krever raskt tiltak, så vil de normalt finne en løsning innen 24 timer. Service­telefonen er bemannet med teknikere, som i samråd med deg vil prøve å finne en løsning. Midt- og Nord-Norge (Møre- og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark) har en felles servicetelefon med ett felles telefonnummer. Telefonnummeret til servicetelefonen er: 91 78 12 22 (ukedager 15:30-00.00, helg/helligdager 08.00-00.00)

Retur av hjelpemidler

Hjelpemidler som av ulike grunner ikke lengre er i bruk, skal returneres til kommunen. Kommunen beholder noen hjelpemidler på korttidslager, mens hjelpemidler søkt fra Hjelpemiddelsentralen blir tilbakelevert. 

Dersom behovet/funksjonen din er endret og du trenger et annet hjelpemiddel, vil det være nødvendig med en ny vurdering. Kontakt ergoterapeut.