Åpningstid

Ingen fast kontortid, kan best nås mellom kl. 8:00 og 8:30.
 

Akutt reparasjon av hjelpemidler

Ordningen med akutt reparasjon gjelder alle dager mellom klokken 08:00 og 24:00, og omfatter alle hjelpemidler utlånt av NAV som kan sette brukeren i en nødsituasjon ved funksjonsfeil eller sammenbrudd.  
Hvis du har akutt behov for å få hjelp til reparasjon av hjelpemiddelet ditt kontakter du hjelpemiddelsentralen i Lakselv (tlf. 21 05 10 00).
Utenom vanlig arbeidstid er det innført en telefonvaktordning. Du kan ringe vakttelefonen 95 96 96 68 (15:30-24:00 på hverdager og 08:00-24:00 på søn-/hellig-/høytidsdager) dersom du opplever et akutt problem med ditt hjelpemiddel du er totalt avhengig av. Vakten vil vurdere og avtale med deg hvilke tiltak som skal iverksettes ut i fra din situasjonsbeskrivelse.
 
Utenom denne ordningen vises det til kontaktpersoner i kommunen som du kan kontakte når det oppstår problemer med ditt hjelpemiddel (kl. 8:00-15:30):
Vaktmester 97 99 09 16
Arne Kandal, fysioterapeut   97 99 08 92 eller 96 71 40 09