Oversiktsbilde over delkart
Oversiktsbilde over delkart

Pr. 23.3.2022 er det følgende ledige boligtomter i området Kjøllefjord.

Dette er tomter som eies av Lebesby kommune eller Finnmarkseiendommen. Hvem som kan kontaktes i forhold til aktuelle tomter fremgår av kartene nedenfor:


Her er oversikt over ledige tomter med oppført kontakt;
"Klikk på bilde for større format"

Lebesby kommune (LK) og Finnmmrakseiendommen (FeFo)

Oversikt med kontakt.png