Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Reglene om innsyn i dokumenter finnes først og fremst i offentlighetsloven. Hovedregelen her er at Forvaltningens saksdokumenter er offentlige. Alle kommunale dokumenter er dermed offentlige, som ikke etter offentlighetsloven er unntatt offentlighet. Alle innkomne brev og dokumenter, samt utgående dokumenter skal dermed registreres i kommunens postjournal.

Innsyn

Offentlig journal for Lebesby kommune

OBS! Vi har forsinkelser i publisering og svar på innsynsforespørsler.

For å sikre brukere innsyn i kommunens virksomhet publiserer vi alle postlister på hjemmesiden. En del dokumenter vil være unntatt offentlighet grunnet innholdet. Listene publiseres en gang pr dag, etterskuddsvis. Postlistene er tilgjengelig i 3 måneder fra publiseringsdato. I de tilfeller hvor kommunen unntar dokument fra offentligheten skal det vises til lovhjemmel. Postlistene vil være tilgjengelig på hjemmesiden. Alle postlister blir gjennomlest før publisering for å sikre at det ikke blir publisert informasjon som er unntatt offentlighet. Ved en eventuell feil i postlistene som kan røpe personssensitive opplysninger ber vi om at kommunen kontaktes umiddelbart.

Kontaktinformasjon: Lebesby kommune Postboks 38 9790 Kjøllefjord Telefon: 97 99 09 06 E-post: postmottak@lebesby.kommune.no

Innsyn i dokumenter og saker

Reglene om innsyn i dokumenter finnes først og fremst i offentlighetsloven. Hovedregelen her er at Forvaltningens saksdokumenter er offentlige. Alle kommunale dokumenter er dermed offentlige, som ikke etter offentlighetsloven er unntatt offentlighet. Alle innkomne brev og dokumenter, samt utgående dokumenter skal dermed registreres i kommunens postjournal.