Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Innsyn

Reglene om innsyn i dokumenter finnes først og fremst i offentlighetsloven. Hovedregelen her er at Forvaltningens saksdokumenter er offentlige, med minde disse skal unndras jf. lov. Alle innkomne brev og dokumenter, samt utgående dokumenter og notater skal registreres i kommunens postjournal.

For å sikre brukere innsyn i kommunens virksomhet publiserer vi alle postlister på hjemmesiden. En del dokumenter vil være unntatt offentlighet grunnet innholdet, og man må derfor søke om særskilt innsyn i disse. I de tilfeller hvor kommunen unntar dokument fra offentligheten skal det vises til lovhjemmel. Ved en eventuell feil i postlistene som kan røpe personssensitive opplysninger ber vi om at kommunen kontaktes umiddelbart. Listene publiseres en gang pr dag, etterskuddsvis. 

Offentlig journal for personal-, elev- og introduksjonsarkiv publiseres ikke.