Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Formannskapet
10.10.2017 kl. 13:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
MØTEINNKALLING / SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.10.2017
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.10.2017
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.10.2017
MØTEINNKALLING / TILLEGGSSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.10.2017
TILLEGGSSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.10.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
95/2017 GODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 10.10.17 Vis
96/2017 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 10.10.17 Vis
97/2017 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 25.9.2017 Vis (1) Vis
98/2017 INNLEIE AV EKSTERN BISTAND I KOMMUNEPLANARBEIDET Vis
99/2017 TILBUD OM KJØP AV AKSJER I VISIT NORDKAPP AS Vis (4) Vis Vis (1)
100/2017 SØKNAD OM MIDLER TIL MERKING AV SCOOTERLØYPER PÅ NORDKYN I PERIODEN 2014 - 2017 Vis Vis (1)
101/2017 SØKNAD OM SAMTYKKE FRA BYGGE- OG DELINGSFORBUDET (PS 31/15 FRA KS) FOR OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE PÅ KUNES Vis (3) Vis Vis (1)
102/2017 SAMTYKKE ETTER PBL §13 - 1 FOR PLASSERING AV FLYTEBRYGGE I VEIDNES HAVN Vis (2) Vis Vis (1)
103/2017 RUTINEHÅNDBOK FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNING OG IKT REGLEMENT Vis (2) Vis Vis (1)
104/2017 FORSKRIFT TIL ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I LEBESBY KOMMUNE OG FORSKRIFT TIL OPPFØLGING AV §9A I OPPLÆRINGSLOVEN Vis (2) Vis Vis (1)
105/2017 ØKNING AV PEDAGOGTETTHET VED GALGENESET BARNEHAGE FOR PERIODEN 2017-2020 Vis Vis (1)
106/2017 TILSYN MED KOMMUNAL BEREDSKAPSLIKT Vis (2) Vis
107/2017 AVVIKLING AV KOMMUNALE HEIMEVERNSNEMDER Vis (2) Vis
108/2017 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV Vis (1) Vis
109/2017 TV-AKSJON 2017 Vis
110/2017 VALG AV FORHANDLINGSUTVALG FOR SEKTORLEDERE OG RÅDMANN Vis