Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Kommunestyret
07.02.2017 kl. 17:00 - 19:00
Kjøllefjord Samfunnshus

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 07.02.2017
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 07.02.2017
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 07.02.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2017 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Vis (3) Vis Vis (1)
2/2017 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2016 Vis (2) Vis Vis (1)
3/2017 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2017 Vis (2) Vis Vis (1)
4/2017 FORSLAG TIL ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR UNGDOMSRÅDET I LEBESBY Vis (2) Vis Vis (2)
5/2017 UTVIKLING AV NAV PÅ NORDKYN Vis (1) Vis Vis (1)
6/2017 PLANPROGRAM FOR NY KOMMUNEPLAN Vis (8) Vis Vis (4)
7/2017 ØST FINNMARK BEREDSKAPSFORUM Vis Vis (1)
8/2017 VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL REPRSENTANTSKAPET FOR KOMREV NORD Vis (2) Vis Vis (1)
9/2017 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGE- OG DELINGSFORBUDET I LEBESBY KOMMUNE Vis (21) Vis Vis (5)
10/2017 SØKNAD OM KLARERING AV NY AKVAKULTURLOKALITET FOR PRODUKSJON AV MATFISK - SKJELLVIKA Vis (10) Vis Vis (1)
11/2017 SØKNAD OM KLARERING AV NY AKVAKULTURLOKALITET FOR PRODUKSJON AV MATFISK - NORDMANNSPYNTEN Vis (11) Vis Vis (1)