Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Utvalg for Plan- teknisk og miljø
15.11.2017 kl. 12:00 - 00:00
Møterom 307, Rådhuset

Møtedokument
MØTEINNKALLING / SAKSLISTE - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 15.11.2017
SAKSPAPIRER - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 15.11.2017
MØTEPROTOKOLL - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 15.11.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
42/2017 GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ 15.11.17 Vis
43/2017 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN - TEKNISK OG MILJØ 15.11.17 Vis
44/2017 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I PLAN- TEKNISK OG MILJØ 5.10.17 Vis (1) Vis
45/2017 35/1 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT I SNATTVIKA Vis (4) Vis
46/2017 16/1 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNENS AREALPLAN FOR UTBEDRING AV DEMNING VED HELVETESVANN Vis (6) Vis
47/2017 25/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV HYTTETOMT I GEITVANN HYTTEFELT Vis (4) Vis
48/2017 35/1/51 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR ETABLERING AV MOTORCROSSBANE Vis (4) Vis
49/2017 KLAGE - PS 33/17 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUKSENDRING AV BOLIGTOMT TIL GARASJETOMT Vis (5) Vis Vis (1)
50/2017 SØKNAD OM SAMTYKKE ETTER PBL §13 - 1 FOR PLASSERING AV NY FLYTEBRYGGE I VEIDNES HAVN Vis (1) Vis