Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Formannskapet
23.01.2017 kl. 08:30 - 00:00
Friborg gård, Bekkarfjord

Møtedokument
MØTEINNKALLING/SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.01.2017
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.01.2017
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.01.2017
DOKUMENTER SOM SKAL REFERERES I UTVALG - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.01.2017
TILLEGGSSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.01.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2017 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Vis (3) Vis
2/2017 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2016 Vis (2) Vis
3/2017 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2017 Vis (2) Vis
4/2017 UTVIKLING AV NAV PÅ NORDKYN Vis (1) Vis
5/2017 FRISKLIVSSENTRALEN Vis
6/2017 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGE- OG DELINGSFORBUDET I LEBESBY KOMMUNE Vis (21) Vis Vis (4)
7/2017 SØKNAD OM KLARERING AV NY AKVAKULTURLOKALITET FOR PRODUKSJON AV MATFISK - SKJELLVIKA Vis (10) Vis
8/2017 SØKNAD OM KLARERING AV NY AKVAKULTURLOKALITET FOR PRODUKSJON AV MATFISK - NORDMANNSPYNTEN Vis (11) Vis
9/2017 ØST FINNMARK BEREDSKAPSFORUM Vis
10/2017 VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL REPRSENTANTSKAPET FOR KOMREV NORD Vis (2) Vis
11/2017 EKSTRA KOSTNADER RÅDHUS Vis