Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Kommunestyret
19.06.2017 kl. 13:00 - 17:15
Kommunestyresal, Kjøllefjord rådhus/flerbrukshus

Møtedokument
DOKUMENTER SOM SKAL REFERERES I UTVALG - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 19.06.2017
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 19.06.2017
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 19.06.2017
TILLEGGSSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 19.06.2017
SAKSPAPIRER - TILLEGGSSAKER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 19.06.2017
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 19.06.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2017 REFERATSAK - KONTROLLRAPPORT 2016 VEDRØRENDE SKATTEINNKREVERFUNKSJONEN Vis (1) Vis
24/2017 GODKJENNING AV INNKALLING TIL KOMMUNESTYREMØTE 19.6.17 Vis
25/2017 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL KOMMUNESTYREMØTE 19.6.17 Vis
26/2017 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE 3.4.17 Vis (1) Vis
27/2017 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Vis (2) Vis Vis (1)
28/2017 TERTIALRAPPORT NR 1 - 2017 Vis (1) Vis Vis (1)
29/2017 FINANSRAPPORT NR 1 - 2017 Vis (1) Vis Vis (1)
30/2017 BUDSJETT 2017 - KORRIGERING Vis (3) Vis Vis (1)
31/2017 BUDSJETTREGULERING 2017 - INVESTERING Vis Vis (1)
32/2017 HAVNEKRAV POST 30 MOLO OG MUDRING I VEIDNESKLUBBEN Vis (1) Vis Vis (1)
33/2017 HAVNEKRAV LEBESBY HAVN Vis (1) Vis Vis (1)
34/2017 VA BREIVIKVEGEN 2016 Vis (1) Vis Vis (3)
35/2017 RENSEANLEGG AVLØP KJØLLEFJORD - UTREDNING Vis (3) Vis Vis (1)
36/2017 OMORGANISERING TEKNISK SEKTOR Vis (1) Vis Vis (1)
37/2017 ØKONOMIREGLEMENT Vis (2) Vis Vis (1)
38/2017 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Vis (2) Vis Vis (2)
39/2017 NEDLEGGELSE AV LEBESBY-KJØLLEFJORD HAVN KF Vis Vis (1)
40/2017 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Vis Vis (6)
41/2017 REHABILITERING AV JOHAN SALMILLAS VEG 39, GID 36/162 Vis Vis (1)
42/2017 INVESTERINGSREGNSKAP 2014 DEN NORSKE KIRKE - LEBESBY MENIGHETSRÅD Vis (1) Vis Vis (1)
43/2017 JUSTERING AV REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I LEBESBY KOMMUNE Vis (1) Vis Vis (1)
44/2017 ORGANISERING OG DIMENSJONERING AV HELSE-OG OMSORG Vis (1) Vis Vis (1)
45/2017 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM I LEBESBY KOMMUNE Vis (2) Vis Vis (1)
46/2017 SMITTEVERNPLAN Vis (3) Vis Vis (1)
47/2017 SØKNAD OM UTVIDET UTESERVERING Vis (4) Vis Vis (1)
48/2017 FINNMARK FRILUFTSRÅD Vis Vis (2)
49/2017 REGELEMENT FOR BEREDSKAPSRÅDET I LEBESBY KOMMUNE Vis (1) Vis Vis (2)
50/2017 SAMTYKKE FOR PLASSERING AV TORSKEMERD OG FLYTEBRYGGE I KJØLLEFJORD HAVN Vis (2) Vis Vis (1)
51/2017 OPPHEVING AV BYGGE- OG DELINGSFORBUD (TILTAKSFORBUD) I LEBESBY KOMMUNE - KS VEDTAK PS 31/15, DATERT 24.6.2015 Vis (3) Vis Vis (1)
52/2017 DELEGERING AV MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRET TIL VALGSTYRET Vis Vis (1)
53/2017 SALG AV KJØLLEFJORD SLIPP Vis (2) Vis Vis (1)
54/2017 ÅRSMELDING 2016 Vis (1) Vis Vis (1)
55/2017 SAMISK STEDSNAVN I DYFJORD M.M. Vis (1) Vis Vis (1)