Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Utvalg for Plan- teknisk og miljø
06.06.2017 kl. 12:00 - 15:15
Møterom 307, Rådhuset

Møtedokument
MØTEINNKALLING/SAKSLISTE - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 06.06.2017
SAKSPAPIRER - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 06.06.2017
TILLEGGS SAKSLISTE - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 06.06.2017
MØTEPROTOKOLL - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 06.06.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
17/2017 GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ 6.6.17 Vis
18/2017 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN - TEKNISK OG MILJØ 6.6.17 Vis
19/2017 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I PLAN- TEKNISK OG MILJØ 2.5.17 Vis (1) Vis
20/2017 HAVNEKRAV POST 30 MOLO OG MUDRING I VEIDNESKLUBBEN Vis (1) Vis
21/2017 HAVNEKRAV LEBESBY HAVN Vis (1) Vis
22/2017 VA BREIVIKVEGEN 2016 Vis (1) Vis Vis (2)
23/2017 RENSEANLEGG AVLØP KJØLLEFJORD - UTREDNING Vis (3) Vis
24/2017 OMORGANISERING TEKNISK SEKTOR Vis (1) Vis
25/2017 SAMISK STEDSNAVN I DYFJORD M.M. Vis (1) Vis
26/2017 DISPENESASJON FOR BRUKSENDRING AV GJETERHYTTE TIL FRITIDSHYTTE VED SØRELVA PÅ KUNES Vis (3) Vis Vis (1)
28/2017 SAMTYKKE FOR PLASSERING AV TORSKEMERD OG FLYTEBRYGGE I KJØLLEFJORD HAVN Vis (2) Vis
29/2017 OPPFØLGING AV KOMMUNESTYREVEDTAK PS 74/15 OG PS 68/16 Vis