Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Utvalg for Plan- teknisk og miljø
05.10.2017 kl. 12:00 - 13:30
Møterom 308, Rådhuset

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 05.10.2017
MØTEINNKALLING / SAKSLISTE - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 05.10.2017
SAKSPAPIRER - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 05.10.2017
TILLEGGSSAKSLISTE - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 05.10.2017
SAKSPAPIRER -TILLEGGSSAK - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 05.10.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
27/2017 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV 3 STK GAPAHUKER I OMRÅDET RUNDT KUNES Vis (13) Vis
30/2017 38/2 DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR SKJØTNINGBERG FOR TILLEGGSAREAL FRA FRILUFTSOMRÅDE TIL FRITIDSFORMÅL Vis (5) Vis
31/2017 6/1 - DISPENSASJON FOR FRADELING AV NÆRINGSTOMT FOR SERVERING (GAMME/ KAFE) PÅ VEIDNES Vis (7) Vis
32/2017 19/1 DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR TÅRNVIKVANN HYTTEOMRÅDE FOR UTBEDRING AV STI TIL EKSISTERENDE HYTTE Vis (1) Vis
33/2017 36/167 - DISPENSASJON FOR BRUKSENDRING AV BOLIGTOMT TIL GARASJETOMT I JOHAN SALMILLASVEG 38 Vis (2) Vis
34/2017 SØKNAD OM SAMTYKKE FRA BYGGE- OG DELINGSFORBUDET (PS 31/15 FRA KS) FOR OPPFØRING AV FLYTEBRYGGE PÅ KUNES Vis (3) Vis
35/2017 MØTEPLAN 2017 FOR PTM - PLAN- TEKNISK OG MILJØ Vis
36/2017 SAMTYKKE ETTER PBL §13 - 1 FOR PLASSERING AV FLYTEBRYGGE I VEIDNES HAVN Vis (2) Vis
37/2017 GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ 28.9.17 Vis
38/2017 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN - TEKNISK OG MILJØ 28.9.17 Vis
39/2017 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I PLAN- TEKNISK OG MILJØ 6.6.17 Vis (1) Vis
40/2017 SAMTYKKE ETTER PBL 13-1 FRA BYGGE- OG DELINGSFORBUD I SJØ FOR OPPFØRING AV FYLLING I SJØ VED EIENDOM 20/44 Vis (6) Vis
41/2017 VEDRØRENDE MASKINPARK JARLE OLSEN Vis Vis (1)