Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Formannskapet
02.06.2017 kl. 13:00 - 00:00
Formannskapssal, Kjøllefjord rådhus/flerbrukshus

Møtedokument
MØTEINNKALLING / SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.06.2017
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.06.2017
OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.06.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
28/2017 GODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 2.6.2017 Vis
29/2017 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 2.6.17. Vis
30/2017 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 21.3.17 OG EKSTRAORDINÆRT FORMANNSKAPSMØTE 3.4.17. Vis (2) Vis
31/2017 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Vis (2) Vis
32/2017 TERTIALRAPPORT NR 1 - 2017 Vis (1) Vis
33/2017 FINANSRAPPORT NR 1 - 2017 Vis (1) Vis
34/2017 BUDSJETT 2017 - KORRIGERING Vis (3) Vis
35/2017 BUDSJETTREGULERING 2017 - INVESTERING Vis
36/2017 ØKONOMIREGLEMENT Vis (2) Vis
37/2017 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Vis (2) Vis Vis (1)
38/2017 NEDLEGGELSE AV LEBESBY-KJØLLEFJORD HAVN KF Vis
39/2017 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Vis Vis (5)
40/2017 REHABILITERING AV JOHAN SALMILLAS VEG 39, GID 36/162 Vis
41/2017 INVESTERINGSREGNSKAP 2014 DEN NORSKE KIRKE - LEBESBY MENIGHETSRÅD Vis (1) Vis
42/2017 JUSTERING AV REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I LEBESBY KOMMUNE Vis (1) Vis
43/2017 SØKNAD OM NÆRINGSTOMT Vis (1) Vis
44/2017 SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT Vis
45/2017 ORGANISERING OG DIMENSJONERING AV HELSE-OG OMSORG Vis (1) Vis
46/2017 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM I LEBESBY KOMMUNE Vis (2) Vis
47/2017 SMITTEVERNPLAN Vis (3) Vis
48/2017 SØKNAD OM UTVIDET UTESERVERING Vis (4) Vis
49/2017 FINNMARK FRILUFTSRÅD Vis Vis (1)
50/2017 GRUSHAUG VED HURTIGRUTEKAIA Vis Vis (1)
51/2017 REGELEMENT FOR BEREDSKAPSRÅDET I LEBESBY KOMMUNE Vis (1) Vis Vis (1)
52/2017 DELEGERING AV MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRET TIL VALGSTYRET Vis