Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Formannskapet
21.03.2017 kl. 13:00 - 00:00
Formannskapssal, Kjøllefjord rådhus/flerbrukshus

Møtedokument
MØTEINNKALLING/SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.03.2017
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.03.2017
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.03.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
13/2017 GODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 21.3.17. Vis
14/2017 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 21.3.17. Vis
15/2017 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT FORMANNSKAPSMØTE 7.2.17 Vis (1) Vis
16/2017 ORIENTERINGSSAK - ØKONOMIRAPPORTERING PR UTGANGEN AV FEBRUAR 2017 Vis
17/2017 SKATTEOPPKREVERENS ÅRSRAPPORT 2016 Vis (3) Vis
18/2017 SØKNAD OM FINANSIERING AV FORNYING AV LYSKUNSTVERKET PÅ FINNKIRKA Vis
19/2017 KOMMUNAL FINANSIERING TIL OPPGRADERING AV LYSLØYPER Vis
20/2017 SØKNAD OM UTSATT UTBETALING AV LÅN FRA FISKERIFONDET Vis Vis (1)
21/2017 INNBETALING AV SELSKAPSKAPITAL TIL MUSEENE FOR KYSTKULTUR OG GJENREISNING IKS Vis Vis (2)
22/2017 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV MIDLER FRA NETTVERKSKREDITT LEBESBY Vis (1) Vis
23/2017 ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Vis (3) Vis
24/2017 PPD FOR MIDT-FINNMARK Vis (3) Vis
25/2017 SØKNAD OM SALGSBEVILLING ETTER FUSJON Vis (2) Vis
26/2017 VALG AV VALGSTYRE TIL STORTINGSVALG OG SAMETINGSVALG 2017 Vis