Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Formannskapet
25.09.2017 kl. 13:00 - 15:00
Formannskapssalen

Møtedokument
MØTEINNKALLING / SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 25.09.2017
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 25.09.2017
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 25.09.2017
TILLEGGSSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 25.09.2017
SAKSPAPIRER - TILLEGGSSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 25.09.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
78/2017 GODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 25.9.2017 Vis
79/2017 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 25.9.17 Vis
80/2017 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 2.6.17 OG EKSTRAORDINÆRE FORMANNSKAPSMØTER Vis (5) Vis
81/2017 TERTIALRAPPORT NR 2-2017 Vis (1) Vis
82/2017 AVHENDING AV DYFJORD FLYTEBRYGGE Vis
83/2017 SØKNAD OM KJØP AV TOMT GNR 36 BNR 154, JOHAN SALMILLAS VEI 43 Vis (2) Vis
84/2017 KOMMUNAL DELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Vis (2) Vis
85/2017 RETNINGSLINJER KJØLLEFJORD KULTURSKOLE Vis (1) Vis
86/2017 SALMAR-FOND - VALG AV MEDLEMMER TIL FELLES STYRE Vis Vis (1)
87/2017 MØTEPLAN 2. HALVÅR 2017 - KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP Vis
88/2017 SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA POLITISKE VERV Vis (1) Vis Vis (2)
89/2017 SUPPLERINGSVALG - VARAMEDLEM TIL REPRESENTANTSKAPET FOR NORASENTERET IKS Vis (2) Vis
90/2017 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV Vis (2) Vis
91/2017 SUPPLERINGSVALG - VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT TIL STYRET I STIFTELSEN FOLDAL Vis (2) Vis
92/2017 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV Vis (2) Vis
93/2017 VALG AV MEDLEMMER TIL UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ OG TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET Vis
94/2017 KOMMUNETV Vis