Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Kommunestyret
18.12.2017 kl. 12:00 - 16:30
Kommunestyresalen, Rådhus/flerbrukshus

Møtedokument
MØTEINNKALLING / SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.12.2017
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.12.2017
SAKSPAPIRER - TILLEGGSSAK - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.12.2017
TILLEGGSSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.12.2017
MØTEINNKALLING - TILLEGGSSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.12.2017
TILLEGGSSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.12.2017
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.12.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
76/2017 GODKJENNING AV INNKALLING TIL KOMMUNESTYREMØTE 18.12.17 Vis
77/2017 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL KOMMUNESTYREMØTE 18.12.17 Vis
78/2017 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE 17.10.17 Vis (1) Vis
79/2017 BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021 Vis (3) Vis Vis (1)
80/2017 KOMMUNALE AVGIFTER 2018 Vis (1) Vis Vis (1)
81/2017 GEBYRREGULATIV 2018 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN OG MATRIKKELLOVEN Vis (1) Vis Vis (1)
82/2017 FEIETJENESTER I LEBESBY KOMMUNE Vis (1) Vis Vis (1)
83/2017 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2018 Vis Vis (1)
84/2017 SALG AV LAGERBYGG Vis (2) Vis Vis (1)
85/2017 ORDNING FOR FINANSIERING AV FELLES DIGITALISERINGSPROSJEKTER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER Vis Vis (1)
86/2017 BUDSJETTREGULERING 2017 Vis Vis (3)
87/2017 TILSKUDD TIL NY FLYTEBRYGGE VEIDNES HAVNEUTVIKLING AS Vis Vis (1)
88/2017 DAVVI VINDPARK - HØRINGSUTTALELSE ANG. KONSEKVENSUTREDNINGER Vis (1) Vis Vis (1)
89/2017 SØKNAD OM UTVIDELSE AV MTB VED LOKALITET 34697 ØYRA SALMAR NORD AS Vis (3) Vis Vis (1)
90/2017 UTFORMING AV KOMMUNEPLAN FOR KULTUR OG KULTURELL AKTIVITET Vis Vis (1)
91/2017 FORSLAG OM BOPLIKT I LEBESBY KOMMUNE Vis Vis (1)
92/2017 KOMMUNALE SAMARBEIDSORGAN Vis Vis (1)
93/2017 ENDRING I EKTESKAPSLOVEN - BORGELIGE VIGSLER Vis (3) Vis Vis (1)
94/2017 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV LEIF PEDERSEN Vis (1) Vis Vis (1)
95/2017 SUPPLERINGSVALG - FAST MEDLEM AV SAKKYNDIG ANKENEMD - EIENDOMSSKATT Vis (1) Vis Vis (1)
97/2017 KOMMUNAL DELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Vis (1) Vis Vis (3)
98/2017 ENDRING EIENDOMSSKATT Vis Vis (1)
99/2017 SOSIALPOLITISK OPPFORDRING Vis