Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Formannskapet
28.11.2017 kl. 13:00 - 16:15
Formannskapssalen

Møtedokument
SAKSLISTE/MØTEINNKALLING - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 28.11.2017
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 28.11.2017
TILLEGGSSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 28.11.2017
TILLEGGSSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 28.11.2017
OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 28.11.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
112/2017 GODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 28.11.17 Vis
113/2017 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 28.11.17 Vis
114/2017 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 10.10.17 OG 17.10.17 Vis (2) Vis
115/2017 BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018-2021 Vis (1) Vis
116/2017 KOMMUNALE AVGIFTER 2018 Vis (1) Vis
117/2017 GEBYRREGULATIV 2018 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN OG MATRIKKELLOVEN Vis (1) Vis
118/2017 FEIETJENESTER I LEBESBY KOMMUNE Vis (1) Vis
119/2017 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2018 Vis
120/2017 SALG AV LAGERBYGG Vis (2) Vis
121/2017 ORDNING FOR FINANSIERING AV FELLES DIGITALISERINGSPROSJEKTER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER Vis
122/2017 BUDSJETTREGULERING 2017 Vis Vis (2)
125/2017 TILSKUDD TIL NY FLYTEBRYGGE VEIDNES HAVNEUTVIKLING AS Vis
126/2017 DAVVI VINDPARK - HØRINGSUTTALELSE ANG. KONSEKVENSUTREDNINGER Vis (1) Vis
127/2017 SØKNAD OM UTVIDELSE AV MTB VED LOKALITET 34697 ØYRA SALMAR NORD AS Vis (2) Vis
128/2017 UTFORMING AV KOMMUNEPLAN FOR KULTUR OG KULTURELL AKTIVITET Vis
129/2017 SØKNAD OM SAMTYKKE ETTER PBL §13 - 1 FOR PLASSERING AV NY FLYTEBRYGGE I VEIDNES HAVN Vis (1) Vis Vis (1)
130/2017 FORSLAG OM BOPLIKT I LEBESBY KOMMUNE Vis
131/2017 KOMMUNALE SAMARBEIDSORGAN Vis
132/2017 ENDRING I EKTESKAPSLOVEN - BORGELIGE VIGSLER Vis (3) Vis
133/2017 MØTEPLAN 2018 - KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP Vis
134/2017 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV LEIF PEDERSEN Vis (1) Vis
135/2017 SUPPLERINGSVALG - FAST MEDLEM AV SAKKYNDIG ANKENEMD - EIENDOMSSKATT Vis (1) Vis