Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Kommunestyret
03.04.2017 kl. 17:00 - 17:40
Kommunestyresalen, Rådhuset

Møtedokument
MØTEINNKALLING/SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 03.04.2017
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 03.04.2017
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 03.04.2017
TILLEGGSSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 03.04.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
12/2017 GODKJENNING AV INNKALLING TIL KOMMUNESTYREMØTE 3.4.2017 Vis
13/2017 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL KOMMUNESTYREMØTE 3.4.2017 Vis
14/2017 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE 7.2.2017 Vis (1) Vis
15/2017 ORIENTERINGSSAK - ØKONOMIRAPPORTERING PR UTGANGEN AV FEBRUAR 2017 Vis Vis (1)
16/2017 SKATTEOPPKREVERENS ÅRSRAPPORT 2016 Vis (3) Vis Vis (1)
17/2017 KOMMUNAL FINANSIERING TIL OPPGRADERING AV LYSLØYPER Vis Vis (1)
18/2017 PPD FOR MIDT-FINNMARK Vis (3) Vis Vis (1)
19/2017 ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Vis (3) Vis Vis (1)
20/2017 SØKNAD OM SALGSBEVILLING ETTER FUSJON Vis (2) Vis Vis (1)
21/2017 PLANOPPSTART OG PLANPROGRAM: KOMMUNAL DELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Vis
22/2017 VALG AV VALGSTYRE TIL STORTINGSVALG OG SAMETINGSVALG 2017 Vis Vis (1)
23/2017 LÅN FRA NORDKYN KRAFTLAG SA Vis Vis (1)