Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Kommunestyret
17.10.2017 kl. 12:00 - 15:00
Kommunestyresalen, Rådhus/flerbrukshus

Møtedokument
MØTEINNKALLING / SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 17.10.2017
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 17.10.2017
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 17.10.2017
SAKER SOM SKAL REFERERES I UTVALG - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 17.10.2017
DOKUMENTER SOM SKAL REFERERES I UTVALG - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 17.10.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
2/2017 REFERATSAK - KONTROLLRAPPORT 2016 VEDRØRENDE SKATTEINNKREVERFUNKSJONEN Vis (1) Vis Vis (1)
3/2017 REFERATSAK - OMDISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER V/A Vis (1) Vis Vis (1)
56/2017 GODKJENNING AV INNKALLING TIL KOMMUNESTYREMØTE 17.10.17 Vis
57/2017 GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL KOMMUNESTYREMØTE 17.10.17 Vis
58/2017 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE 19.6.2017 Vis (1) Vis
59/2017 TERTIALRAPPORT NR 2-2017 Vis (1) Vis Vis (1)
60/2017 FINANSRAPPORT NR 2-2017 Vis (1) Vis
61/2017 TILBUD OM KJØP AV AKSJER I VISIT NORDKAPP AS Vis (4) Vis
62/2017 AVHENDING AV DYFJORD FLYTEBRYGGE Vis Vis (1)
63/2017 ØKNING AV PEDAGOGTETTHET VED GALGENESET BARNEHAGE FOR PERIODEN 2017-2020 Vis
64/2017 FORSKRIFT TIL ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I LEBESBY KOMMUNE OG FORSKRIFT TIL OPPFØLGING AV §9A I OPPLÆRINGSLOVEN Vis (2) Vis
65/2017 RUTINEHÅNDBOK FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNING OG IKT REGLEMENT Vis (2) Vis
66/2017 KOMMUNAL DELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Vis (2) Vis Vis (1)
67/2017 ENDRING AV PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINJER Vis (2) Vis Vis (1)
68/2017 AVVIKLING AV KOMMUNALE HEIMEVERNSNEMDER Vis (2) Vis Vis (1)
69/2017 SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA POLITISKE VERV Vis (1) Vis Vis (3)
70/2017 SUPPLERINGSVALG - VARAMEDLEM TIL REPRESENTANTSKAPET FOR NORASENTERET IKS Vis (2) Vis Vis (1)
71/2017 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV Vis (2) Vis Vis (1)
72/2017 SUPPLERINGSVALG - VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT TIL STYRET I STIFTELSEN FOLDAL Vis (2) Vis Vis (1)
73/2017 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV Vis (2) Vis Vis (1)
74/2017 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV Vis (1) Vis Vis (1)
75/2017 VALG AV MEDLEMMER TIL UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ OG TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET Vis Vis (1)