Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgetsmøtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Formannskapet 23
03
10
27
12
17
20
31
03
07
15
17
22
05
14
02
16
01
10
10
13
27
19
01
15
Kommunestyret 26
17
14
16
15
27
15
Utvalg for Plan- teknisk og miljø 09
12
16
28
25
18
18
Ansettelsesrådet 10
23
07
18
26
27
23
25
15
21
27
30
15
28
04
11
16
24
25
01
06
07
09
10
23
12
31
01
09
16
11
12
13
17
18
20
21
Eldrerådet 2019 - 2023 17
03
06
06
17
Overtakstnemnda 22
28
01
Husutleienemnda 30
27
26
28
25
11
02
25
23
20
Ungdomsrådet 05
27
08
13
Dispensasjonsutvalget 14
18
17
19
24
Takstnemnda 27
Administrasjonsutvalget 10
Forhandlingsutvalget 17
13
14
15
Utvalg for Helse- og sosial 09
17