Formannskapet
01.12.2020 kl. 12:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 01.12.2020
Ikon for filtype pdfMØTEINNKALLING - SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 01.12.2020
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 01.12.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGGSSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 01.12.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGGSSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 01.12.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
166/2020 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 1.12.20 Ikon for filtype pdfVis
167/2020 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 1.12.20 Ikon for filtype pdfVis
168/2020 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 19.11.20 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
169/2020 Ikon for filtype pdfBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021-2024 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
170/2020 Ikon for filtype pdfKOMMUNALE AVGIFTER 2021 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
171/2020 Ikon for filtype pdfUTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2021 Ikon for filtype pdfVis
172/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM LÅN TIL KJØP AV FISKEBÅT Ikon for filtype pdfVis
173/2020 Ikon for filtype pdfDAVVI SIIDA AS - SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID-19 MIDLER Ikon for filtype pdfVis
174/2020 Ikon for filtype pdfANMODNING OM AVKLARING AV OFFENTLIG INTERESSE - AVHENDING AV SKJØTNINGBERG Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
175/2020 Ikon for filtype pdfENDRING AV FARLED LEBESBY Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
176/2020 Ikon for filtype pdfBREDBÅNDSUTBYGGING 2020 - UTLYSNING Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
177/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM Å BYGGE GARASJE TIL TRÅKKEMASKINEN Vis (8) Ikon for filtype pdfVis
178/2020 Ikon for filtype pdfRULLLERING AV TILTAKSPLAN I KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2018 -2022 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
179/2020 Ikon for filtype pdfRULLERING AV REGLEMENT FOR POLITISKE UTVALG Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
180/2020 Ikon for filtype pdfDELEGERING AV MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRET TIL VALGSTYRET Ikon for filtype pdfVis
181/2020 Ikon for filtype pdfVALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 1.1.21-31.12.24 Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
182/2020 Ikon for filtype pdfVALG AV MØTEFULLMEKTIG TIL FORLIKSRÅDET FOR PERIODEN 1.1.21-31.12.24 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
183/2020 Ikon for filtype pdfVALG AV VALGSTYRE TIL STORTINGSVALG OG SAMETINGSVALG 2021 Ikon for filtype pdfVis
184/2020 Ikon for filtype pdfMØTEPLAN 2021 - KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP Ikon for filtype pdfVis