Utvalg for Plan- teknisk og miljø
16.06.2020 kl. 12:00 - 00:00
Møte via TEAMS

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEINNKALLING/SAKSLISTE - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 16.06.2020
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 16.06.2020
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 16.06.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 16.06.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 16.06.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
12/2020 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ 16.5.20 Ikon for filtype pdfVis
13/2020 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN - TEKNISK OG MILJØ 16.5.20 Ikon for filtype pdfVis
14/2020 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I PLAN- TEKNISK OG MILJØ 12.3.20 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
15/2020 Ikon for filtype pdfOVERGANG FRA MATRIKKELADRESSER TIL VEGADRESSER I LEBESBY KOMMUNE Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
16/2020 Ikon for filtype pdf36/1/137 KLAGE PÅ DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV FISKEHJELLER PÅ KJØLLEFJORD FLYPLASS Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
17/2020 Ikon for filtype pdf34/7 - DISPENSASJON OG TILATELSE TIL TILTAK FOR FRADELING AV PARSELL OG OPPFØRING AV LAGERBYGG I DYFJORD HAVN Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
18/2020 Ikon for filtype pdf27/1 - ETABLERING AV PUNKTFESTE FOR MOBILBASESTASJON VED TORSKEFJORDEN NATURRESERVAT, SAMT RAMMETILLATELSE Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
19/2020 Ikon for filtype pdf23/9 - OPPFØRING AV ENEBOLIG OG GARASJE I LEBESBY Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
20/2020 Ikon for filtype pdf35/99 - DISPENSASJON FRA UTNYTTELSESGRAD FOR OPPFØRING AV GARASJE I MOSTAVIKVEIEN 4 I SNATTVIKA Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
21/2020 Ikon for filtype pdf33/42 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GARASJE I KIFJORD Vis (5) Ikon for filtype pdfVis
22/2020 Ikon for filtype pdfMØTEPLAN PTM 2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
23/2020 Ikon for filtype pdfOPPRYDDING I OG VED HAVNEN PÅ VEIDNES Vis (1) Ikon for filtype pdfVis