Formannskapet
19.11.2020 kl. 10:00 - 00:00
Rådhuset, Formannskapssalen, møterom nr. 307

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 19.11.2020
Ikon for filtype pdfMØTEINNKALLINGSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 19.11.2020
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 19.11.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGGSSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 19.11.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 19.11.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
154/2020 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 19.11.20 Ikon for filtype pdfVis
155/2020 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 19.11.20 Ikon for filtype pdfVis
156/2020 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 13.10 OG 27.10.20 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
157/2020 Ikon for filtype pdfOPPSUMMERING SØKNAD TIL COVID-19 UTLYSNINGER Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
158/2020 Ikon for filtype pdfKOMPETANSEFON - MIDLER FRA SAMFUNNSLØFTET 2020 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
159/2020 Ikon for filtype pdfORTO POLARE AS - SØKNAD TIL KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID-19 MIDLER Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
160/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD TIL KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID-19 MIDLER Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
161/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD TIL KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID-19 MIDLER Ikon for filtype pdfVis
162/2020 Ikon for filtype pdfMARKEDSFØRINGSKAMPANJE – INDUSTRIOMRÅDER LAKSEFJORD Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
163/2020 Ikon for filtype pdfFORNYING AV SELSKAPSAVTALE MED MUSEENE FOR KYSTKULTUR OG GJENREISNING IKS Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
164/2020 Ikon for filtype pdfMOTORFERDSEL I UTMARK – LOKALE RETNINGSLINJER FOR LEBESBY KOMMUNE Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
165/2020 Ikon for filtype pdfHØRINGSSAK - FORSLAG TIL REGULERING AV FANGST AV KONGEKRABBE 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis