Formannskapet
03.04.2020 kl. 10:00 - 12:10
Ekstraordinært Formannskapsmøte via TEAMS

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEINNKALLING / SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 03.04.2020
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 03.04.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 03.04.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 03.04.2020
Ikon for filtype pdfOFFENTLIG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 03.04.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 03.04.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 03.04.2020
Ikon for filtype pdfOFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 03.04.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
38/2020 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 3.4.20 Ikon for filtype pdfVis
39/2020 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 3.4.20 Ikon for filtype pdfVis
40/2020 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 12.3, 17.3. OG 20.3 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
41/2020 Ikon for filtype pdfMILJØUNDERSØKELSE I LAKSEFJORDEN - SLUTTRAPPORT Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
42/2020 Ikon for filtype pdfKYSTSONEPLAN - OPPFØLGING ETTER MEKLING Vis (6) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
43/2020 Ikon for filtype pdfPLANSTRATEGI 2020-2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
46/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON AV TRÅKKEMASKINEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
47/2020 Ikon for filtype pdfLOKAL HANDEL Ikon for filtype pdfVis