Utvalg for Plan- teknisk og miljø
12.03.2020 kl. 12:00 - 12:45
Møterom 308, Rådhuset

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEINNKALLING/SAKSLISTE - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 12.03.2020
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 12.03.2020
Ikon for filtype pdfDOKUMENTER SOM SKAL REFERERES I UTVALG - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 12.03.2020
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ DEN 12.03.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2020 Ikon for filtype pdfREFERATSAK - ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR – STADFESTELSE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
2/2020 Ikon for filtype pdfREFERATSSAK - LOVLIGHETSKONTROLL - VEDTAKET STADFESTES Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
6/2020 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN- TEKNISK OG MILJØ 12.3.20 Ikon for filtype pdfVis
7/2020 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV SAKSLISTE TIL MØTE I UTVALG FOR PLAN - TEKNISK OG MILJØ 12.3.20 Ikon for filtype pdfVis
8/2020 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I PLAN- TEKNISK OG MILJØ 18.10.19 OG 9.1.20 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
9/2020 Ikon for filtype pdfKLAGE PÅ PÅLEGG AV ØYEBLIKKELIG STANS AV SØKNADSPLIKTIGE ARBEIDER VED STRANDVEGEN 173 / 175 I KJØLLEFJORD Vis (11) Ikon for filtype pdfVis
10/2020 Ikon for filtype pdfUTSATT IVERKSETTELSE AV PÅLEGG OM ØYEBLIKKELIG STANS AV SØKNADSPLIKTIGE ARBEIDER VED STRANDVEGEN 173 / 175 I KJØLLEFJORD Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
11/2020 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON TIL FRADELING AV TO PARSELLER TIL OPPFØRING AV FISKEHJELLER I DYFJORD Vis (7) Ikon for filtype pdfVis