Kommunestyret
15.12.2020 kl. 14:00 - 16:55
Kommunestyresalen, Rådhuset

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEINNKALLING / SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2020
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGGSSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGGSSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2020
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
76/2020 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV INNKALLING TIL KOMMUNESTYREMØTE 15.12.20 Ikon for filtype pdfVis
77/2020 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV SAKSLISTE TIL KOMMUNESTYREMØTE 15.12.20 Ikon for filtype pdfVis
78/2020 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYREMØTE 27.10.20 Vis (1)
79/2020 Ikon for filtype pdfBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021-2024 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
80/2020 Ikon for filtype pdfKOMMUNALE AVGIFTER 2021 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
81/2020 Ikon for filtype pdfUTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2021 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
82/2020 Ikon for filtype pdfRULLLERING AV TILTAKSPLAN I KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2018 -2022 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
83/2020 Ikon for filtype pdfFORNYING AV SELSKAPSAVTALE MED MUSEENE FOR KYSTKULTUR OG GJENREISNING IKS Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
84/2020 Ikon for filtype pdfRULLERING AV REGLEMENT FOR POLITISKE UTVALG Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
85/2020 Ikon for filtype pdfFRITAK FRA POLITISKE VERV - JAN HOLM HANSEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
86/2020 Ikon for filtype pdfDELEGERING AV MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRET TIL VALGSTYRET Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
87/2020 Ikon for filtype pdfVALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 1.1.21-31.12.24 Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
88/2020 Ikon for filtype pdfVALG AV MØTEFULLMEKTIG TIL FORLIKSRÅDET FOR PERIODEN 1.1.21-31.12.24 Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
89/2020 Ikon for filtype pdfVALG AV VALGSTYRE TIL STORTINGSVALG OG SAMETINGSVALG 2021 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
90/2020 Ikon for filtype pdfSUPPLERINGSVALG AV KONTROLLUTVALG 2019 - 2023 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
91/2020 Ikon for filtype pdfNYTT VEINAVN TIL BOLIGFELT PÅ LEBESBY Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
92/2020 Ikon for filtype pdfNY SELSKAPSAVTALE FOR PPD MIDT-FINNMARK IKS Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
93/2020 Ikon for filtype pdfORIENTERING TIL KOMMUNESTYRE Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
94/2020 Ikon for filtype pdfFRITAK FRA POLITISKE VERV - FRANK OLAV PETTERSEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
95/2020 Ikon for filtype pdfPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL 2020 - 2023 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
96/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM TILSKUDD OG FORSKUTTERING AV MVA Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
97/2020 Ikon for filtype pdfREGULERING AV TILSKUDD TIL NYBYGG Ikon for filtype pdfVis
98/2020 Ikon for filtype pdfKOMMUNETV Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
99/2020 Ikon for filtype pdfSOSIALPOLITISK OPPROP Ikon for filtype pdfVis