Formannskapet
13.10.2020 kl. 12:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEINNKALLING/SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 13.10.2020
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 13.10.2020
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 13.10.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGGSSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 13.10.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGGSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 13.10.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
113/2020 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV INNKALLING TIL FORMANNSKAPSMØTE 13.10.20 Ikon for filtype pdfVis
114/2020 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 13.10.20 Ikon for filtype pdfVis
115/2020 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORMANNSKAPSMØTE 10.9.20 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
116/2020 Ikon for filtype pdfTERTIALRAPPORT NR 2 - 2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
117/2020 Ikon for filtype pdfFINANSRAPPORT 2/2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
118/2020 Ikon for filtype pdfOPRETTELSE AV DISPOSISJONSFOND RENTE Ikon for filtype pdfVis
119/2020 Ikon for filtype pdfBRUK AV EKSTRAMIDLER Ikon for filtype pdfVis
120/2020 Ikon for filtype pdfINNKJØP AV BRØYTEUTSTYR TIL VEIDNES Ikon for filtype pdfVis
121/2020 Ikon for filtype pdfFINNKIRKA - UTSETTELSE LÅN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
122/2020 Ikon for filtype pdfMUSEENE FOR KYSTKULTUR OG GJENREISNING IKS - LEIEAVTALE Ikon for filtype pdfVis
123/2020 Ikon for filtype pdfBUDSJETTREGULERING Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
124/2020 Ikon for filtype pdfTILDELING AV EKSTRAORDINÆRE COVID-19 MIDLER - OPPSUMMERING OG VURDERING 1.SØKNADSRUNDE Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
125/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD TIL KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID 19-MIDLER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
126/2020 Ikon for filtype pdfBARENTS MUSIKK- OG KULTURFORUM - SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND COVID-19 MIDLER Ikon for filtype pdfVis
127/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID-19 MIDLER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
128/2020 Ikon for filtype pdfARCTIC COAST AS - SØKNAD TIL KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID-19 MIDLER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
129/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD TIL KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID-19 MIDLER Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
130/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD TIL KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID-19 MIDLER Ikon for filtype pdfVis
131/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD TIL KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID-19 MIDLER Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
132/2020 Ikon for filtype pdfIFJORD CAMPING 1 AS - SØKNAD TIL KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID-19 MIDLER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
133/2020 Ikon for filtype pdfMUSEENE FOR KYSTKULTUR AVD. FOLDALBRUKET - SØKNAD TIL KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID-19 MIDLER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
134/2020 Ikon for filtype pdfYNGVE AKSELSEN - SØKNAD TIL KOMMUNALT NÆRINGSFOND Ikon for filtype pdfVis
135/2020 Ikon for filtype pdfDRYSS AS - SØKNAD TIL KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID-19 MIDLER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
136/2020 Ikon for filtype pdfORTO POLARE AS - SØKNAD TIL KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID-19 MIDLER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
137/2020 Ikon for filtype pdfLISE KALDAHL SKREDDERNES - SØKNAD TIL KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID-19 MIDLER Ikon for filtype pdfVis
138/2020 Ikon for filtype pdfGSG AS - SØKNAD TIL KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID-19 MIDLER Ikon for filtype pdfVis
139/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD TIL KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID-19 MIDLER Ikon for filtype pdfVis
140/2020 Ikon for filtype pdfARNKJELL BØGEBERG - SØKNAD TIL KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID-19 MIDLER Ikon for filtype pdfVis
141/2020 Ikon for filtype pdfBREDBÅNDSUTBYGGING 2020 - UTLYSNING Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
142/2020 Ikon for filtype pdfHØRING - HANDLINGSPROGRAM FOR SAMFERDSEL Ikon for filtype pdfVis
143/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD TIL KOMMUNEN SOM GRUNNEIER DER NORDKAPPREGIONEN HAVN IKS FORVALTER OMRÅDET Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
144/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM FRITAK FOR VANN- OG AVLØPSAVGIFTER Ikon for filtype pdfVis
145/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM ENDRET SALGSTID Ikon for filtype pdfVis
146/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM SKJENKING UTENDØRS Ikon for filtype pdfVis
147/2020 Ikon for filtype pdfFASTSETTING AV VALGDAG FOR STORTINGS- OG SAMETINGSVALG 2021 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
148/2020 Ikon for filtype pdfVURDERING AV STEMMEKRETSER I LEBESBY KOMMUNE Ikon for filtype pdfVis
149/2020 Ikon for filtype pdfSUPPLERINGSVALG AV MEDLEMMER TIL UTVALG FOR HELSE OG SOSIAL Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
150/2020 Ikon for filtype pdfSUPPLERINGSVALG AV KONTROLLUTVALG 2019 - 2023 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
151/2020 Ikon for filtype pdfVALG AV FORHANDLINGSUTVALG FOR RÅDMANN Ikon for filtype pdfVis
152/2020 Ikon for filtype pdfNY VANNLEDNING I DYFJORD Vis (3) Ikon for filtype pdfVis